banan

Västerbotten


Framtida möjligheter till ökat utnyttjande av naturresurser – KSLAT 3-2001

Syftet med akademiens sammankomst med exkursion i Västerbotten 7–8 juni 2000 var att belysa aktuella frågor och problemställningar…

Etiketter: jordbruk | rennäring | skogsbruk | Västerbotten

Läs mer