banan

Västerbotten


Framtida möjligheter till ökat utnyttjande av naturresurser – KSLAT 3-2001

Syftet med akademiens sammankomst med exkursion i Västerbotten 7–8 juni 2000 var att belysa aktuella frågor och problemställningar inom länets skogs- och jordbruk, rennäring och övrigt näringsliv. – Trots vårt bistra klimat här uppe betyder jord- och skogsbruket mer för detta län än för övriga län i landet, betonade landshövding Georg Andersson. Red: Anders Fredholm

Etiketter: jordbruk | natrurresurser | rennäring | skogsbruk | Västerbotten

Läs mer