banan

växtnäing | Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien


Växtnäring i inlandsvatten – KSLAT 2-1999

Problemet med överskott av näring blev akut på 1970-talet och kanske tidigare i Ringsjön. Man utredde och vidtog åtgärder. Detta finns presenterat i en rapport som heter ”Ringsjöns restaurering 1980-1990”. Där framgår bl.a. när det gäller näringskällorna att ”det är avlopp från tätorter, glesbebyggelsens avloppsutsläpp, avlopp från industrier, jordbrukets anläggningar, läckage från jordbruks- och skogsmark, nedfall från atmosfären, utflöden  från bottensedimenten i sjön och…

Etiketter: avlopp | läckage | näringskällor | växtnäing

Läs mer