banan

växtnäring


Den svenska modellen för husdjursavel och dataregistrering – KSLAT 28-2003

samt datautnyttjande inom husdjurs- och växtodlingsområdet Akademisammankomst i Skara den 11 september 2003 Sammanfattning av föredrag och diskussion Svensk nötkreatursavel har ett mycket högt anseende internationellt. Sedan femtio år har man framsynt avlat med hänsyn inte bara till avkastning och utseende utan också till djurens ärftliga sjukdomar och sundhetsegenskaper. Det har varit möjligt tack vare samkörningar med registreringar av djurens…

Etiketter: avel | bördighet | data | databaser | forskning | GPS | husdjur | läckage | precisionsodling | sjukdom | växtnäring | växtodling

Läs mer

Mindre kväveförluster i foderodling, foderomvandling och gödselhantering – KSLAT 4-2002

Konferens den 22 oktober 2001 i samarbete med Stiftelsen Svensk Växtnäringsforskning Stiftelsen Svensk Växtnäringsforskning finansierar olika forskningsprojekt och tar initiativ till olika projekt. Det forskningsprojekt som diskuteras här heter ”Kvävehushållning och kväveförluster – förbättringsmöjligheter i praktiskt jordbruk”. Projektet är baserat på den forskning och de forskningsresultat som finns, men även praktisk erfarenhet som man har i näringen kommer med i en lista på förslag…

Etiketter: foderodling | forskning | jordbruk | kväve | näringsläckage | växtnäring

Läs mer

Precisionsodling – för miljö och ekonomi? – KSLAT 9-1999

Idag är begrepp som precisionsodling och platsanpassad odling på mångas läppar. Fälten och maskinerna blir bara större och det blir mer och mer tydligt att vi inte kan kalla det mark- och skördeanpassad gödsling om vi doserar efter medeltal för fält som innehåller betydande variation i jordart, växtnäringsinnehåll och skördenivå. Ny teknik kan erbjuda helt nya möjligheter till gagn för såväl odlarens ekonomi som…

Etiketter: jordart | markanpassning | odling | teknik | växtnäring

Läs mer