banan

veterinärmedicin


Peter Hernquists Husdjurslära – SOLMED nr 7

Peter Hernquists Husdjurslära En handskrift från slutet av 1700-talet vid Veterinärinrättningen i Skara Tolkad och kommenterad av Ivar Dyrendahl Ur Peter Hernquists inledning till hans ej tidigare publicerade lärobok om husdjur: ”Utaf alla de djur, som ära underkastade menniskjans Herrawälde, är Hästen utan twifwel det ädlaste och mäst wärdt wår omsorg; ty hwars tjenst är…

Etiketter: historia | veterinärmedicin

Läs mer

Peter Hernquists brev till Abraham Bäck 1763–1792 – SOLMED nr 1

Peter Hernquists brev till Abraham Bäck 1763–1792 Tolkade och kommenterade av Ivar Dyrendahl Peter Hernquist (1726–1808), det svenska veterinärväsendets grundare, sändes i unga år genom förmedling av preses för Collegium Medicum, arkiatern Abraham Bäck, till veterinärhögskolan i Lyon för studier. Hernquist och Bäck upprätthöll en regelbunden brevväxling ända till 1792. Bäcks brev förstördes sannolikt vid…

Etiketter: agrarhistoria | historia | veterinärmedicin

Läs mer