banan

vindkraft


Förnybar energi – KSLAT nr 8-2013

Korrigerad utgåva. 50 procent av Sveriges energianvändning är redan år 2013 förnybar energi. Denna skrift redogör för Sveriges ”okända gröna revolution”.

Etiketter: bioenergi | energi | fossil | kärnkraft | klimat | Miljö | olja | politik | vågkraft | vattenkraft | vindkraft

Läs mer

Landskap och vindkraft – KSLAT 14-2003

– i medvind eller motvind Seminarium den 9 april 2002 Sammanfattning av Nils Lindstrand av föredrag och diskussion Seminariet syftade till en allsidig belysning av vindkraften idag och i framtiden, dess möjligheter och olika konsekvenser. Det ville visa på forskningsläget när det gäller teknik, landskap och miljö, och inte minst forskningen kring människans upplevelse av vindkraftverk. Hur går planeringen till, hur…

Etiketter: forskning | landskap | Miljö | policy | teknik | vindkraft

Läs mer