Nyhetsarkiv:

zoonos

Här i Arkivet hittar du de tidigare inlägg som gjorts på akademiens hemsida; nyheter, nya publikationer, avgivna remisser o s v. Klickar du på någon Etikett till vänster så kommer de inlägg som har någon koppling till just det ämnet upp.

Galna ko-sjukan – KSLAT nr 3-2020

Här får vi ta del av händelser, kunskaper och erfarenheter från åren då galna ko-sjukan härjade. Förhoppningsvis kan kunskaperna förmedlas till kommande generationer så att den kollektiva glömskan inte tar över och gör att ödesdigra misstag upprepas. Läs mer

Farsoter i Sverige – KSLAT nr 2-2019

Hur historien påverkar vår framtid. Pest, boskapspest och mjältbrand räknas som farsoter, dvs smittsamma sjukdomar som sprids fort i stora utbrott. Historisk kunskap är central för att t ex förutse var nya utbrott kan uppstå. Vilka lärdomar kan vi dra från källor om äldre utbrott? Hur är förutsättningarna för utbrott och smittspridning idag? Läs mer