Final reporting of grants

Final reporting is done via the Academy’s grant system.


Log in to your account and click on your grant number – the number of the grant to be finally reported.

Final report must contain:

  • Information about the implementation of the project/trip.
  • Information about goals and results
  • Possible popular science summary.
  • Financial accounting.

Log in here to see decisions, make requisitions and submit final report.


Särskilda öppettider för biblioteket i december och jul- och nyårshelgerna

Under december håller biblioteket stängt alla torsdagar (1/12, 8/12, 15/12). Och helt stängt från 22/12 och öppnar igen måndag 9 januari.

KSLAT nr 7-2022 Friska skogar – så når vi dit

Detta nummer av KSLA:s tidskrift ger en sammanfattning av tre års arbete i KSLA:s skogsskadekommitté.

På väg mot en hållbar värld

2/12: Nästa steg i anpassningen till en hållbarare värld är att se till att den ökande materialförbrukningen bryts och att produktionen av grödor ökar…

Enaforsholmskursen 2023 – 73 år sedan starten!

KSLA inbjuder till en veckolång sommarkurs vid Enaforsholm nära Storlien i Jämtland i juli, när fjällen blommar som vackrast. Kursen vänder sig till studenter…