forordinnehall.pdf


Arkiv

forordinnehall.pdf

forordinnehall.pdf


KSLA:s yttrande om förslag till ändring av EU-förordning LULUCF

forordinnehall.pdf KSLA har yttrat sig över förslag om ändring av EU-förordning 2018/841 (LULUCF) och EU-förordning 2018/1999.

Vart är vi på väg?

forordinnehall.pdf Sammankomst 14 okt om effekter av transporter på livsmedelsproduktion och -konsumtion.

Future Food Systems

forordinnehall.pdf Discussion 15 Oct on transforming of food systems in order to meet SDGs.

Propose candidates for the Bertebos Prize 2022

forordinnehall.pdf Time to propose candidates for the Bertebos Prize 2022, by Oct 18 at the latest – prominent persons within the field of traditional small grain cereals for food and health promotion.