Förteckning öfver Skandinavisk, finsk, tysk och engelsk jaktlitteratur intill år 1920, upprättad af T H Hahr


Förteckning öfver Skandinavisk, finsk, tysk och engelsk jaktlitteratur intill år 1920, upprättad af T H Hahr

Band 1

Inledning
1. Jaktzoologi. Nominalregister (s. 1-20)
2. Jaktzoologi. Nominalregister (s. 21-40)
3. Jaktzoologi. Nominalregister (s. 41-58)
4. Jaktzoologi. Nominalregister (s. 59-77)
5. Jaktzoologi. Nominalregister (s. 78-96)
6. Jaktzoologi. Tidskrifter (s. 97-108)
7. Jaktzoologi. Tidskrifter (s. 109-121)
8. Jakthundar. Nominalregister (s. 122-141)
9. Jakthundar. Nominalregister (s. 142-157)
10. Jakthundar. Tidskrifter (s. 158-169)
11. Jaktgevär och Jaktskyttekonsten (s. 170-192)
12. Jakt, vildafvel och jaktvård. Nominalregister (s. 193-213)
13. Jakt, vildafvel och jaktvård. Nominalregister (s. 214-232)
14. Jakt, vildafvel och jaktvård. Nominalregister (s. 233-251)
15. Jakt, vildafvel och jaktvård. Nominalregister (s. 252-267)
16. Jakt, vildafvel och jaktvård. Tidskrifter (s. 268-281)

 

Band 2

Inledning
1. Jakt-, djurlifs- och naturskildringar. Nominalregister (s. 1-20)
2. Jakt-, djurlifs- och naturskildringar. Nominalregister (s. 21-40)
3. Jakt-, djurlifs- och naturskildringar. Nominalregister (s. 41-60)
4. Jakt-, djurlifs- och naturskildringar. Nominalregister (s. 61-80)
5. Jakt-, djurlifs- och naturskildringar. Nominalregister (s. 81-100)
6. Jakt-, djurlifs- och naturskildringar. Nominalregister (s. 101-114)
7. Jakt-, djurlifs- och naturskildringar. Tidskrifter (s. 115-119)
8. Jaktutställningar, jägarkongresser och jägarmöten (s. 120-122)
9. Jakt-, jaktvårds och jaktskytteföreningar. Jägarskolor (s. 123-131)
10. Jaktlagstiftning (s. 132-156)
11. Jaktstatistik (s. 157-163)
12. Biografier öfver jägare, kennelmän m.fl. (s. 164-184)
13. Biografier öfver jägare, kennelmän m.fl. (s. 185-194)
14. Naturskydd (s. 195-207)
15. Hvarjehanda. Bihang (s. 208-220)


Var står vi och vart är vi på väg i arbetet med den ökande antibiotikaresistensen?

Välkommen till ett webbinarium den 19 maj med uppdateringar om utvecklingen inom…

Towards a New Mindset for Epidemic Diseases

Webinar Sept 8 on the drivers of pandemic emergence with PhD Vet…

Expertworkshop om skoglig bioenergi

För särskilt inbjudna arrangerar KSLA den 15 april tillsammans med IEA Bioenergy…

Hur påverkar olika typer av växtföljder inlagring av organiskt kol i jordbruksmark?

Särskilt inbjudna diskuterar den 21 april Formas sammanställning och analys av hur…