Förteckning öfver Skandinavisk, finsk, tysk och engelsk jaktlitteratur intill år 1920, upprättad af T H Hahr


Förteckning öfver Skandinavisk, finsk, tysk och engelsk jaktlitteratur intill år 1920, upprättad af T H Hahr

Band 1

Inledning
1. Jaktzoologi. Nominalregister (s. 1-20)
2. Jaktzoologi. Nominalregister (s. 21-40)
3. Jaktzoologi. Nominalregister (s. 41-58)
4. Jaktzoologi. Nominalregister (s. 59-77)
5. Jaktzoologi. Nominalregister (s. 78-96)
6. Jaktzoologi. Tidskrifter (s. 97-108)
7. Jaktzoologi. Tidskrifter (s. 109-121)
8. Jakthundar. Nominalregister (s. 122-141)
9. Jakthundar. Nominalregister (s. 142-157)
10. Jakthundar. Tidskrifter (s. 158-169)
11. Jaktgevär och Jaktskyttekonsten (s. 170-192)
12. Jakt, vildafvel och jaktvård. Nominalregister (s. 193-213)
13. Jakt, vildafvel och jaktvård. Nominalregister (s. 214-232)
14. Jakt, vildafvel och jaktvård. Nominalregister (s. 233-251)
15. Jakt, vildafvel och jaktvård. Nominalregister (s. 252-267)
16. Jakt, vildafvel och jaktvård. Tidskrifter (s. 268-281)

 

Band 2

Inledning
1. Jakt-, djurlifs- och naturskildringar. Nominalregister (s. 1-20)
2. Jakt-, djurlifs- och naturskildringar. Nominalregister (s. 21-40)
3. Jakt-, djurlifs- och naturskildringar. Nominalregister (s. 41-60)
4. Jakt-, djurlifs- och naturskildringar. Nominalregister (s. 61-80)
5. Jakt-, djurlifs- och naturskildringar. Nominalregister (s. 81-100)
6. Jakt-, djurlifs- och naturskildringar. Nominalregister (s. 101-114)
7. Jakt-, djurlifs- och naturskildringar. Tidskrifter (s. 115-119)
8. Jaktutställningar, jägarkongresser och jägarmöten (s. 120-122)
9. Jakt-, jaktvårds och jaktskytteföreningar. Jägarskolor (s. 123-131)
10. Jaktlagstiftning (s. 132-156)
11. Jaktstatistik (s. 157-163)
12. Biografier öfver jägare, kennelmän m.fl. (s. 164-184)
13. Biografier öfver jägare, kennelmän m.fl. (s. 185-194)
14. Naturskydd (s. 195-207)
15. Hvarjehanda. Bihang (s. 208-220)


Högtidssammankomsten 2021 i digital form

Högtidssammankomsten och utdelningen av årets priser sker via Zoom den 28 januari…

Ekonomiska konsekvenser av skador på skogen

Syftet med denna workshop är att sondera behov av komplettande indata och…

Bidrar CAP till livsmedelsstrategins mål?

Den europeiska handelsstrategin CAP diskuteras vid Jordbruksavdelningens sammankomst.

KSLA utlyser Wallenbergprofessurer

Fyra ettåriga gästprofessurer av högsta internationella klass perioden 2021–2024.