Bibliotekets öppethållande våren 2021

Den som vill besöka biblioteket är välkommen att kontakta någon av akademibibliotekarierna, Per Eriksson eller Jimmy Lyhagen.


Biblioteket är stängt tillsvidare som en följd av coronarestriktionerna. Men du kan göra ett personligt besök om du först kontaktar någon av akademibibliotekarierna, Per Eriksson eller Jimmy Lyhagen.


KSLA har utnämnt 2021 års Wallenbergprofessorer

Akademien har beslutat utnämna två KSLA-Wallenbergprofessorer, professor Irena Creed från Kanada och professor Andrea Doeschl-Wilson från Skottland.

Hur kan vi skapa balans mellan vilt och foder?

En ny informations- och diskussionsträff den 26 augusti på Barksätters egendom för särskilt inbjudna för att följa upp de strategier och beslut hur man…

Svensk sockerbetsodling – både hållbar och lönsam

Svensk sockerbetsodling är temat för Håstadiusprisseminariet den 24 november. Det arrangeras i samarbete med årets pristagare Robert Olsson och vänder sig till alla intresserade…

KSLA Nytt 2-2021

Sommarnummer som mest handlar om skog.