Bibliotekets öppethållande våren 2021

Den som vill besöka biblioteket är välkommen att kontakta någon av akademibibliotekarierna, Per Eriksson eller Jimmy Lyhagen.


Biblioteket är stängt tillsvidare som en följd av coronarestriktionerna. Men du kan göra ett personligt besök om du först kontaktar någon av akademibibliotekarierna, Per Eriksson eller Jimmy Lyhagen.


Hur påverkar olika typer av växtföljder inlagring av organiskt kol i jordbruksmark?

Särskilt inbjudna diskuterar den 21 april Formas sammanställning och analys av hur…

Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA

KSLA är i högsta grad engagerad i en rad synnerligen angelägna skogsfrågor;…

Social hållbarhet

I detta webbinarium den 20 april fokuserar vi på de sociala dimensionerna…

Granbarkborrens härjningar, del 2

KSLA-podden avsnitt 9: Vad har vi lärt oss av tidigare utbrott av…