KSLA om coronaviruset (Covid-19)

När det gäller coronaviruset följer KSLA myndigheternas rekommendationer. Vi har utvecklat våra möjligheter att hålla digitala möten, webbinarier o s v. Alla större möten och seminarier ställs in till den 1 juli 2021.


KSLA ställer in alla större fysiska möten och seminarier till den 1 juli 2021. Däremot har vi utvecklat våra möjligheter att hålla digitala möten, webbinarier o s v. Följ vad som händer under Aktiviteter.

Vid de mindre möten som ändå behöver anordnas i KSLA:s lokaler ser vi till att deltagarna kan sitta på tillräckligt avstånd från varandra och det är också möjligt att delta via olika digitala sammanträdesplattformar. Vid digitala möten får max 8 personer vara fysiskt närvarande i rummet. Kontakta ansvarig kansliperson för tekniska möjligheter vid medverkan på distans.

Vi ber den som känner minsta symptom på luftvägsinfektion, eller på annat sätt känner sig sjuk eller varit i kontakt med virussmittade personer att inte delta på plats i möten för att undvika smittspridning. Detta gäller fjorton dagar efter kontakten. Vi uppmanar även dig som tillhör riskgrupperna, att inte delta på plats i möten för att undvika att bli smittad.

KSLA:s kansli följer rekommendationerna och finns tillgängliga framför allt per telefon och mejl. Utvärdering av läget sker kontinuerligt.

 


Hur påverkar olika typer av växtföljder inlagring av organiskt kol i jordbruksmark?

Särskilt inbjudna diskuterar den 21 april Formas sammanställning och analys av hur…

Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA

KSLA är i högsta grad engagerad i en rad synnerligen angelägna skogsfrågor;…

Social hållbarhet

I detta webbinarium den 20 april fokuserar vi på de sociala dimensionerna…

Granbarkborrens härjningar, del 2

KSLA-podden avsnitt 9: Vad har vi lärt oss av tidigare utbrott av…