Levande mat i TV:s morgonprogam

Med anledning av dagens KSLA-seminarium ”Molekylär gastronomi och levande mat” har både SVT och TV4 haft inslag i sina morgonprogram.


Professor Marie-Louise Danielsson Tham fanns med i bägge studiorna, Mattias Kroon i SVT:s och Jonas Wahlström i TV4:s.

STV Play

TV4 Play


Hur påverkar olika typer av växtföljder inlagring av organiskt kol i jordbruksmark?

Särskilt inbjudna diskuterar den 21 april Formas sammanställning och analys av hur…

Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA

KSLA är i högsta grad engagerad i en rad synnerligen angelägna skogsfrågor;…

Social hållbarhet

I detta webbinarium den 20 april fokuserar vi på de sociala dimensionerna…

Granbarkborrens härjningar, del 2

KSLA-podden avsnitt 9: Vad har vi lärt oss av tidigare utbrott av…