Ansök om anslag senast 1 november 2020!

Två av våra stiftelser utlyser forskningsanslag/bidrag för ansökan under perioden 1 oktober – 1 november. Det är Stiftelsen Svensk Växtnäringsforskning och Stiftelsen SLO-fonden.


  • Stiftelsen Svensk Växtnäringsforskning befordrar och understödjer teknisk-vetenskaplig växtnäringsforskning med särskild inriktning på användningen av mineralgödsel och kalkningsmedel i Sverige.
  • Stiftelsen SLO-fonden verkar för jordbrukets fromma genom att främja ändamålsenlig mekanisering och byggnadsverksamhet inom jord- och skogsbrukets områden med företräde för åtgärder till förbättrande av arbetsmiljön.

Ansökan sker under perioden 1 oktober – 1 november via KSLA:s webbaserade anslagssystem. Det stängs för ansökningar den 1 november.

Läs mer om hur du gör för att ansöka under Anslag & Stipendier – klicka här!

Utlysningar hösten 2020

Sv Växtnäringsforskning utlysning HT 2020
SLO utlysning HT 2020


Ekonomiska konsekvenser av skador på skogen

Syftet med denna workshop är att sondera behov av komplettande indata och…

Bidrar CAP till livsmedelsstrategins mål?

Den europeiska handelsstrategin CAP diskuteras vid Jordbruksavdelningens sammankomst.

KSLA utlyser Wallenbergprofessurer

Fyra ettåriga gästprofessurer av högsta internationella klass perioden 2021–2024.

Sök anslag/resebidrag för forskning inom betes- och vallkultur m m

Stöd för forskning på betes-/vallkultur, fröodling och studier inom vallodling, vallfoderberedning/-foderutnyttjande.