Ansök om anslag senast 1 november 2020!

Två av våra stiftelser utlyser forskningsanslag/bidrag för ansökan under perioden 1 oktober – 1 november. Det är Stiftelsen Svensk Växtnäringsforskning och Stiftelsen SLO-fonden.


  • Stiftelsen Svensk Växtnäringsforskning befordrar och understödjer teknisk-vetenskaplig växtnäringsforskning med särskild inriktning på användningen av mineralgödsel och kalkningsmedel i Sverige.
  • Stiftelsen SLO-fonden verkar för jordbrukets fromma genom att främja ändamålsenlig mekanisering och byggnadsverksamhet inom jord- och skogsbrukets områden med företräde för åtgärder till förbättrande av arbetsmiljön.

Ansökan sker under perioden 1 oktober – 1 november via KSLA:s webbaserade anslagssystem. Det stängs för ansökningar den 1 november.

Läs mer om hur du gör för att ansöka under Anslag & Stipendier – klicka här!

Utlysningar hösten 2020

Sv Växtnäringsforskning utlysning HT 2020
SLO utlysning HT 2020


KSLA har utnämnt 2021 års Wallenbergprofessorer

Akademien har beslutat utnämna två KSLA-Wallenbergprofessorer, professor Irena Creed från Kanada och professor Andrea Doeschl-Wilson från Skottland.

Hur kan vi skapa balans mellan vilt och foder?

En ny informations- och diskussionsträff den 26 augusti på Barksätters egendom för särskilt inbjudna för att följa upp de strategier och beslut hur man…

Svensk sockerbetsodling – både hållbar och lönsam

Svensk sockerbetsodling är temat för Håstadiusprisseminariet den 24 november. Det arrangeras i samarbete med årets pristagare Robert Olsson och vänder sig till alla intresserade…

KSLA Nytt 2-2021

Sommarnummer som mest handlar om skog.