Välkommen till KSLA-podden

Vad säger vetenskapen om vår gröna värld och vardag, hur visar beprövad erfarenhet oss på gröna lösningar och lärdomar och hur har de gröna näringarna utvecklats och skildrats genom tiderna?

Stort som smått kommer att avhandlas i KSLA-podden, som utgår från vetenskap och beprövad erfarenhet och vänder sig till alla som är intresserade av mat, miljö och biologiska naturresurser, historia, ekonomi och samhällsutveckling.


Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) är en mötesplats för forskare och producenter, praktiker och konsumenter, politiker och allmänhet. Vi delar och sprider kunskap med målet att det ska fattas kloka beslut i samhället om ett uthålligt brukande av våra biologiska naturresurser.

Aktuella ämnen och intressanta frågor diskuteras av kunniga och engagerade forskare, experter och praktiker verksamma inom de gröna och blå näringarna, många av dem ledamöter i KSLA. Samtalen kommer bland annat att handla om jordbruk och skogsbruk, mat och dryck, mark och klimat, hav och sjö, sjukdomar och antibiotika, biologisk mångfald, växter, vilt och skogsskador.

Avsnitten är omkring 30 minuter långa och vi publicerar ett eller två per månad.

Välkommen till gröna samtal med KSLA!


Publicerade avsnitt:

Kommande avsnitt:

  • Kan jord- och skogsbruket bidra mer till klimatmålen än i dag? (2021-02-09)
  • Jordbrukspolitik då och nu (2021-02-23)

Produktion: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, 2020

Kontaktpersoner: Eva Pettersson, akademiens sekreterare och vd, 08-5454 7702 och Agneta D Ohlson, kommunikatör, 08-5454 7712

Redaktionsråd: Eva Pettersson, Ylva Nordin, Jimmy Lyhagen, Per Eriksson och Agneta D Ohlson

Utgivningsplan: Ett–två avsnitt per månad

Redigering: Agneta D Ohlson och Emma Davidsson

Vinjett: Rasmus Andersson


Kungl. Musikaliska Akademien och musikens skilda områden

Del 1 i en akademigemensam seminarieserie om musik för att uppmärksamma Kungl.…

Högtidssammankomsten 2021 i digital form

Högtidssammankomsten och utdelningen av årets priser sker via Zoom den 28 januari…

Ekonomiska konsekvenser av skador på skogen

Syftet med denna workshop är att sondera behov av komplettande indata och…

Bidrar CAP till livsmedelsstrategins mål?

Den europeiska handelsstrategin CAP diskuteras vid Jordbruksavdelningens sammankomst.