Välkommen till KSLA-podden

Vad säger vetenskapen om vår gröna värld och vardag, hur visar beprövad erfarenhet oss på gröna lösningar och lärdomar och hur har de gröna näringarna utvecklats och skildrats genom tiderna?

Stort som smått avhandlas i KSLA-podden, som utgår från vetenskap och beprövad erfarenhet och vänder sig till alla som är intresserade av mat, miljö och biologiska naturresurser, historia, ekonomi och samhällsutveckling.


Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) är en mötesplats för forskare och producenter, praktiker och konsumenter, politiker och allmänhet. Vi delar och sprider kunskap med målet att det ska fattas kloka beslut i samhället om ett uthålligt brukande av våra biologiska naturresurser.

Aktuella ämnen och intressanta frågor diskuteras av kunniga och engagerade forskare, experter och praktiker verksamma inom de gröna och blå näringarna, många av dem ledamöter i KSLA. I fokus för samtalen är jord- och skogsbruk, mat och dryck, mark och klimat, hav och sjö, sjukdomar och antibiotika, KSLA:s projekt, boksamling och donationsgårdar samt biologisk mångfald, växter, vilt och skogsskador.

Avsnitten är omkring 40 minuter långa och vi publicerar ett eller två per månad. (Det går bra att lyssna direkt eller ladda ned/hämta avsnitten till telefonen/paddan/datorn och lyssna vid tillfälle.)

Välkommen till gröna samtal med KSLA!


Publicerade avsnitt:

Kommande avsnitt:

  • Enaforsholms fjällstation, fjällträdgård och fjällkurs (prel 2021-05-25)
  • Multiskadad ungskog – ett problem i skymundan? (prel 2021-06-15)
  • Vad kan vi lära oss av Almsjukan? (juni 2021)
  • KSLA:s växtnodsprojekt i tre delar (juni 2021)
  • Nya proteingrödor och annan närodlad klimatsmart mat (augusti 2021)
  • KSLA:s fastigheter – från Experimentalfältet och Drottninggatan till Enaforsholm och Barksätter (augusti 2021)

Produktion: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, 2020

Kontaktpersoner: Eva Pettersson, akademiens sekreterare och vd, 08-5454 7702, och Agneta D Ohlson, kommunikatör, 08-5454 7712

Redaktionsråd: Eva Pettersson, Ylva Nordin, Jimmy Lyhagen, Per Eriksson och Agneta D Ohlson

Utgivningsplan: Ett–två avsnitt per månad

Redigering: Agneta D Ohlson och Emma Davidsson

Vinjett: Rasmus Andersson


KSLA Nytt 2-2021

Sommarnummer som mest handlar om skog.

Forskning om äganderätten och de gröna näringarna

Rundabordssamtal 19 oktober för särskilt inbjudna för att samtala om forskningen som…

Växtnoden tycker till om EU-rapporten om gentekniker

Växtnodens åsikt om EU-kommissionens rapport "Study on the status of new genomic…

The Baltic Herring

A roundtable dialogue on June 16 with the aim of learning and…