110923 Inbjudan Forskning och Innovation


Forskning och innovation i de gröna näringarna 2013–2016

 – strategier för den nya forsknings- och innovationspolitiska propositionen

Forsknings- och innovationspropositionen ”Ett lyft för forskning och innovation” sträcker sig fram till och med 2012. KSLA har inbjudits att bidra med underlag till kommande proposition. Därför bjuder akademiens Kommitté för forskningspolitiska frågor in representanter från de gröna näringarna till rundabordsdiskussioner (se listan över inbjudna nedan). Målet är att identifiera de viktigaste strategiska åtgärderna för att stärka forskning och innovation inom de gröna näringarna under 2013–2016 inför en gemensam skrivning kring åtgärder för att nå visionen om ett hållbart konkurrenskraftigt svenskt samhälle.

Diskussionen kommer att genomföras under tre dagar:
Fredagen 23 september
Fredagen 14 oktober samt
Fredagen den 18 november

Underlaget ska lämnas till Utbildningsdepartementet den 30 november 2011.

Frågor ställs till Eva Ronquist på KSLA, eva.ronquist@ksla.se, tel 08-54 54 77 06.

De inbjudna

 • AgriFood Economics Centre
 • AgroVäst
 • AgroÖst
 • Ekologiska lantbrukarna
 • Energimyndigheten
 • Formas
 • Gröna näringens riksorganisation
 • Havs- och vattenmyndigheten
 • Hushållningssällskapen
 • Hästnäringens Nationella Stiftelse
 • Innventia AB
 • Jordbruksverket
 • JTI, Inst. för jordbruks- och miljöteknik
 • Kemikalieinspektionen
 • Lantbrukarnas Riksförbund
 • Lantmännen
 • Food R&D
 • Livsmedelsföretagen
 • Livsmedelsverket
 • LRF Skogsägarna
 • Mistra
 • MOVIUM
 • Naturvårdsverket
 • Naturvetarna
 • Partnerskap Alnarp
 • Sida
 • SIK – Institutet för livsmedel och bioteknik AB
 • SkogForsk
 • Skogsindustrierna
 • Skogsstyrelsen
 • Skogssällskapet AB
 • SMHI
 • SP Trätek
 • StatensVeterinärmedicinska Anstalt
 • Sveriges Lantbruksuniversitet
 • Sveriges Naturskyddsförening
 • Sveriges Fiskares Riksförbund
 • Tillväxtverket
 • Vinnova
 • WWF Världsnaturfonden


KSLA utlyser Wallenbergprofessurer

Fyra ettåriga gästprofessurer av högsta internationella klass perioden 2021–2024.

Sök anslag/resebidrag för forskning inom betes- och vallkultur m m

Stöd för forskning på betes-/vallkultur, fröodling och studier inom vallodling, vallfoderberedning/-foderutnyttjande.

Från krog till krog – om 700 år av uteätande

KSLA-podden avsnitt 4: Vad gällde i 1700-talets krogliv – hur umgicks man,…

Sök stöd ur C. F. Lundströms stiftelse

Ansök senast 15 januari om bidrag för främjande av vetenskaplig forskning, till…