KSLA:s yttrande över Nya och reviderade målbilder för god miljöhänsyn


KSLA har yttrat sig över Skogsstyrelsens förslag om nya och reviderade målbilder för god miljöhänsyn. KSLA anser att angreppsättet med målbilder är positivt. Det är dock viktigt att målbilderna blir klara och tydliga, med så liten risk för tveksamheter och tolkningar som möjligt. Det blir därför viktigt att hålla nere antalet punkter.

Läs hela remissvaret i pdf:n till höger.


KSLA utlyser Wallenbergprofessurer

Fyra ettåriga gästprofessurer av högsta internationella klass perioden 2021–2024.

Sök anslag/resebidrag för forskning inom betes- och vallkultur m m

Stöd för forskning på betes-/vallkultur, fröodling och studier inom vallodling, vallfoderberedning/-foderutnyttjande.

Från krog till krog – om 700 år av uteätande

KSLA-podden avsnitt 4: Vad gällde i 1700-talets krogliv – hur umgicks man,…

Sök stöd ur C. F. Lundströms stiftelse

Ansök senast 15 januari om bidrag för främjande av vetenskaplig forskning, till…