Remissammanställning för 2010


Här är de remisser som KSLA har lämnat under 2010. Sorteringen utgår från det datum som svaret har lämnats. En remiss utskickad 2009 och som besvaras av KSLA 2010 sorteras in under 2010.

Frågeformulär om GMO

(Jordbruksdepartementet – EU-formulär rörande socioekonomiska innebörden av marknadsgodkännande av GMOs för odling)

KSLA Frågeformulär om GMO 2010

Möjligheter till intensivodling av skog (MINT)

(Jordbruksdepartementet Jo 2009/2619)

KSLA Möjligheter till intensivodling av skog 2010

En myndighet för havs- och vattenmiljöfrågor

(Miljödepartementet SOU 2010:8)

KSLA Utredningen om en myndighet för havs- och miljöfrågor 2010

Förvaltningsplan för världsarvet Laponia

(Länsstyrelsen i Norrbottens län)

KSLA Förvaltningsplan för Laponia 2010

Förvaltningsorganisation för världsarvet Laponia

(Miljödepartementet M 2010/2727/Na)

KSLA Förvaltningsorganisation för Laponia 2010

Prissatt vatten

(Miljödepartmentet SOU 2010:17)

KSLA Prissatt vatten 2010

Regler om användning av främmande trädslag

(Jordbruksdepartementet Jo 2010/3670/LB)

KSLA Regler om användning av främmande trädslag 2010

Aktionsplan för återföring av fosfor ur avlopp

(Miljödepartementet)

KSLA Aktionsplan för återföring av fosfor ur avlopp 2010

Green Paper On Forest Protection and information in the EU: Preparing forests for climate change

(Europeiska kommissionen)

KSLA Answer to Consultation on the Green Paper on Forest Protection 2010

Ett svenskt inspel till nästa ramprogram för forskning, teknisk utveckling och demonstration

(Utbildningsdepartementet U2010/5154/F)

KSLA Synpunkter på svenskt inspel till ramprogram för forskning, teknisk utveckling, demonstration 2010

Answer to the Commission’s consultation on ILUC (indirect land use change)

(Europeiska kommissionen)

KSLA Answer to the Commissions consultation on ILUC 2010


Ekonomiska konsekvenser av skador på skogen

Syftet med denna workshop är att sondera behov av komplettande indata och…

Bidrar CAP till livsmedelsstrategins mål?

Den europeiska handelsstrategin CAP diskuteras vid Jordbruksavdelningens sammankomst.

KSLA utlyser Wallenbergprofessurer

Fyra ettåriga gästprofessurer av högsta internationella klass perioden 2021–2024.

Sök anslag/resebidrag för forskning inom betes- och vallkultur m m

Stöd för forskning på betes-/vallkultur, fröodling och studier inom vallodling, vallfoderberedning/-foderutnyttjande.