Remissammanställning för 2011


Yttrande över slutbetänkande av Fiskelagsutredningen

Med fiskevården i fokus – en ny fiskevårdslag (SOU 2010:42)

KSLA Fiskelagsutredningen SOU2010-42

Yttrande över Energimyndighetens biogasstrategi och två rapporter från energimarknadsinspektionen

Energimyndighetens Biogasstrategi ER 2012:23, Energimarknadsinspektionens rapporter ”Förändrade marknadsvillkor för biogasproduktion” (EI R 2 010:17) och ”Ökad andel biogas på en utvecklad gasmarknad” (ER R 2 009:19).

KSLA_Biogasremiss 2011

Synpunkter på Grönboken om nästa EU-program för FoU och innovation

Utbildningsdepartementet (Dnr U 2011/2487/F)

KSLA Grönboken om EUs FoU Dnr U2011-2487-F

Synpunkter på Miljömålsremiss 2011

Miljömålsberedningens betänkande ”Etappmål i miljömålssystemet” (SOU 2011:34) samt Naturvårdsverkets rapport ”Miljömålen på ny grund” (rapport 6420)

KSLAs Synpunkter Miljömålsremiss 2011

 Yttrande över förslag till EU-förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken

Förslag till EU-förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken (KOM 2011-425) och om den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter (KOM 2011-416)

KSLA synpunkter EUs fiskeripolitik 2011

Gröna sektorns inspel till forsknings- och innovationspolitiska propositionen

Den forsknings- och innovationspolitiska propositionen 2012.

En biobaserad ekonomi för bärkraftig samhällsutveckling

En biobaserad ekonomi för bärkraftig samhällsutveckling

 

 


KSLA utlyser Wallenbergprofessurer

Fyra ettåriga gästprofessurer av högsta internationella klass perioden 2021–2024.

Sök anslag/resebidrag för forskning inom betes- och vallkultur m m

Stöd för forskning på betes-/vallkultur, fröodling och studier inom vallodling, vallfoderberedning/-foderutnyttjande.

Från krog till krog – om 700 år av uteätande

KSLA-podden avsnitt 4: Vad gällde i 1700-talets krogliv – hur umgicks man,…

Sök stöd ur C. F. Lundströms stiftelse

Ansök senast 15 januari om bidrag för främjande av vetenskaplig forskning, till…