Remissammanställning för 2012


Yttrande över förslag till förordning om en europeisk havs- och fiskerifond

Europakommissionens förslag till förordning om en europeisk havs- och fiskerifond KOM (2011) 804

KSLA-Europeisk havs- och fiskerifond KOM 2011-804

Yttrande över rapporten Prestationsbaserad resurstilldelning för universitet och högskolor

Utbildningsdepartementet, rapporten ”Prestationsbaserad resurstilldelning för universitet och högskolor”

KSLAs svar Prestationsbaserad resurstilldelning

Synpunkter på betänkande om ny djurskyddslag

Landsbygdsdepartementets betänkandet”Ny djurskyddslag” (SOU 2011:75)

KSLA-Ny djurskyddslag SOU 2011-75

Kvalitetssäkring av forskning och utveckling vid statliga myndigheter

Utbildningsdepartementet, betänkandet ”Kvalitetssäkring av forskning och utveckling vid statliga myndigheter” (SOU 2012:20)

KSLA_Kvalitetssakring FoU vid statliga myndigheter

Yttrande över översynen av Svenska artprojektet

Landsbygdsdepartementet

KSLA yttrande Svenska artprojektet

 


KSLA utlyser Wallenbergprofessurer

Fyra ettåriga gästprofessurer av högsta internationella klass perioden 2021–2024.

Sök anslag/resebidrag för forskning inom betes- och vallkultur m m

Stöd för forskning på betes-/vallkultur, fröodling och studier inom vallodling, vallfoderberedning/-foderutnyttjande.

Från krog till krog – om 700 år av uteätande

KSLA-podden avsnitt 4: Vad gällde i 1700-talets krogliv – hur umgicks man,…

Sök stöd ur C. F. Lundströms stiftelse

Ansök senast 15 januari om bidrag för främjande av vetenskaplig forskning, till…