Remissammanställning för 2015


Response to Survey on research that contributes to the environmental quality objective A Non-Toxic Environment

Formas (2015-03-12).

KSLA’s Response to the Survey on research that contributes to the environmental quality objective A Non-Toxic Environment

 

Kunskapsplattform för skogsproduktion

Skogsstyrelsen (2015-04-15).

KSLA:s yttrande om Kunskapsplatform för skogsproduktion

 

Samrådshandlingar för ny vattenförvaltning

Olika Vattenmyndigheter (2015-04-24).

KSLA:s synpunkter på Samrådshandlingar för ny vattenförvaltning

 

Förslag till ändringar i skogsvårdslagstiftningen

Skogsstyrelsen (2015-05-25).

KSLA:s yttrande över förslag till ändringar i skogsvårdslagstiftningen – utökat ansvar och egenkontroll

 

Konkurrenskraftsutredningen

Näringsdepartementet (2015-06-17)

KSLA:s yttrande över Konkurrenskraftsutredningen Attraktiv, innovativ och hållbar strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring, SOU 2015:15

 

Kontrollstation 2015 – förändrat klimat

Miljö- och energidepartementet (2015-06-18).

KSLA:s yttrande över Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat

 

Service i glesbygd

Näringsdepartementet (2015-08-05)

KSLA:s synpunkter på betänkandet Service i glesbygd

 

Regeringens forskningsproposition

Regeringskansliet/Utbildningsdepartementet (2015-11-02)

KSLA:s underlag till regeringens forskningsproposition

 


KSLA utlyser Wallenbergprofessurer

Fyra ettåriga gästprofessurer av högsta internationella klass perioden 2021–2024.

Sök anslag/resebidrag för forskning inom betes- och vallkultur m m

Stöd för forskning på betes-/vallkultur, fröodling och studier inom vallodling, vallfoderberedning/-foderutnyttjande.

Från krog till krog – om 700 år av uteätande

KSLA-podden avsnitt 4: Vad gällde i 1700-talets krogliv – hur umgicks man,…

Sök stöd ur C. F. Lundströms stiftelse

Ansök senast 15 januari om bidrag för främjande av vetenskaplig forskning, till…