Remissammanställning för 2017


De remisser som KSLA har lämnat under 2017. Sorteringen utgår från det datum som svaret har lämnats. En remiss utskickad 2016 och som besvaras av KSLA 2017 sorteras in under 2017.

Parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd, SOU 2017:1

(Näringsdepartementet 2017-03-17)

2017-03-17 KSLA om Parlamentariska landsbygdskommitténs betänkande

Promemorian Reduktionsplikt för minskning av växthusgasutsläpp från bensin och dieselbränsle, M2017/00723R

(Regeringskansliet 2017-04-19)

2017-04-19 KSLA om Reduktionsplikt för bensin och dieselbränsle

Rapporten Metoder och kriterier för bedömning av prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle från Vinnova, N2017/00055/IFK

(Näringsdepartementet 2017-04-24)

2017-04-24 KSLA om Larosatenas samverkan med omgivande samhalle

Nya och reviderade målbilder för god miljöhänsyn, 2014/2973

(Skogsstyrelsen 2017-05-15)

2017-05-15 KSLA om Nya malbilder for god miljohansyn

Betänkandet Ny ordning för främja god sed och hantera oredlighet i forskningen, SOU 2017:10

(Utbildningsdepartementet 2017-08-16)

2017-08-16 KSLA om Ny ordning for framja god sed och hantera oredlighet i forskningen

Naturvårdsverkets utredning av konsekvenserna för verkets förslag till nationell förordning av EU-kommissionens förslag till gödselförordning, M2013/02076/Ke

(Miljö- och energidepartementet 2017-10-28)

2017-10-30 KSLA om EU-kommissionens forslag till godselforordning


Ekonomiska konsekvenser av skador på skogen

Syftet med denna workshop är att sondera behov av komplettande indata och…

Bidrar CAP till livsmedelsstrategins mål?

Den europeiska handelsstrategin CAP diskuteras vid Jordbruksavdelningens sammankomst.

KSLA utlyser Wallenbergprofessurer

Fyra ettåriga gästprofessurer av högsta internationella klass perioden 2021–2024.

Sök anslag/resebidrag för forskning inom betes- och vallkultur m m

Stöd för forskning på betes-/vallkultur, fröodling och studier inom vallodling, vallfoderberedning/-foderutnyttjande.