Kunskapsplattform för skogsproduktion


Remisser

Inom ramen för regeringsuppdraget om Adaptiv skogsskötsel har Skogsstyrelsen tagit fram en Kunskapsplattform för skogsproduktion. I denna redovisas hur det ser ut i skogen avseende föryngringar, röjning, gallring, klövviltets påverkan och mycket annat av betydelse för skogsproduktion. Dessutom redovisas Skogsstyrelsens slutsatser och ställningstaganden.

KSLA har lämnat sitt yttrande på Skogsstyrelsens Kunskapsplattform för skogsproduktion.


KSLA utlyser Wallenbergprofessurer

Fyra ettåriga gästprofessurer av högsta internationella klass perioden 2021–2024.

Sök anslag/resebidrag för forskning inom betes- och vallkultur m m

Stöd för forskning på betes-/vallkultur, fröodling och studier inom vallodling, vallfoderberedning/-foderutnyttjande.

Från krog till krog – om 700 år av uteätande

KSLA-podden avsnitt 4: Vad gällde i 1700-talets krogliv – hur umgicks man,…

Sök stöd ur C. F. Lundströms stiftelse

Ansök senast 15 januari om bidrag för främjande av vetenskaplig forskning, till…