KSLA_Kvalitetssakring FoU vid statliga myndigheter


Remissvar: Kvalitetssäkring av forskning och utveckling vid statliga myndigheter

KSLA har inbjudits att yttra sig avseende de förslag som lagts i betänkandet ”Kvalitetssäkring av forskning och utveckling vid statliga myndigheter” (SOU 2012:20). Utredningen omfattar 48 myndigheter, av vilka 42 bedriver egen forskning och/eller finansierar extern forskning. Huvudmän för dessa myndigheter är Stadsrådsberedningen och tio departement – alla utom Försvarsdepartementet.

Utredningen visar att kvalitetssäkringen håller en hög nivå vid de flesta av de utvalda myndigheterna, även om vissa brister finns, och därför innehåller utredningen inte några genomgripande förslag. Förutom att understryka betydelsen av kvalitetssäkring i all forskning lämnar KSLA:s synpunkter på de sju förslag som återfinns i betänkandet:

  1. Seminarier för handläggare i Regeringskansliet
  2. Nätverk för FoU-myndigheter
  3. Övervägande av styrningsformerna för forskningsverksamheten hos vissa FoU-myndigheter
  4. Ett vetenskapligt råd vid varje FoU-myndighet
  5. Snara åtgärder för höjd nivå på vissa myndigheters kvalitetssäkring
  6. Regelbunden utvärdering av myndigheternas forskningsverksamhet
  7. Utvärdering av överföringarna av FoU från myndighet till UH

Se bifogad pdf uppe till höger.


KSLA utlyser Wallenbergprofessurer

Fyra ettåriga gästprofessurer av högsta internationella klass perioden 2021–2024.

Sök anslag/resebidrag för forskning inom betes- och vallkultur m m

Stöd för forskning på betes-/vallkultur, fröodling och studier inom vallodling, vallfoderberedning/-foderutnyttjande.

Från krog till krog – om 700 år av uteätande

KSLA-podden avsnitt 4: Vad gällde i 1700-talets krogliv – hur umgicks man,…

Sök stöd ur C. F. Lundströms stiftelse

Ansök senast 15 januari om bidrag för främjande av vetenskaplig forskning, till…