Yttrande över rapporten Prestationsbaserad resurstilldelning för universitet och högskolor


Remisser

Rapporten ”Prestationsbaserad resurstilldelning för universitet och högskolor” har remitterats av Utbildningsdepartementet. KSLA sammanfattar sina synpunkter på den remitterade rapporten så:

KSLA avstyrker utredningens förslag i deras huvuddelar. Bl a anser KSLA att:

  • Externa medel från alla finansiärer ska ha samma vikt.
  • Förslagen beträffande bibliometri bör övervägas ytterligare.
  • Förslagen beträffande samverkan är ofullständiga. Dock bör pilotprojekt för värdering av samverkan genomföras.

Det fullständiga svaret, rapporten och en PM om rapporten kan hämtas till höger.


KSLA utlyser Wallenbergprofessurer

Fyra ettåriga gästprofessurer av högsta internationella klass perioden 2021–2024.

Sök anslag/resebidrag för forskning inom betes- och vallkultur m m

Stöd för forskning på betes-/vallkultur, fröodling och studier inom vallodling, vallfoderberedning/-foderutnyttjande.

Från krog till krog – om 700 år av uteätande

KSLA-podden avsnitt 4: Vad gällde i 1700-talets krogliv – hur umgicks man,…

Sök stöd ur C. F. Lundströms stiftelse

Ansök senast 15 januari om bidrag för främjande av vetenskaplig forskning, till…