Synpunkter på betänkandet Service i glesbygd


Remisser

KSLA har beretts tillfälle att lämna synpunkter på betänkandet Service i glesbygd (SOU 2015:35), med regeringskansliets diarienummer N2015-2989-HL.

Sammanfattningsvis anser KSLA följande:

  • KSLA är positiv till såväl utredningens bakgrundsbeskrivning som de förslag som framförs.
  • KSLA instämmer i utredningens tydligt framförda uppfattning om att människor och företag i glesbygd har rätt till en grundläggande nivå av kommersiell service och att det krävs särskilda insatser och stöd för att denna service ska kunna upprätthållas.
  • KSLA vill betona att en utbyggnad av bredbandsnätet är grundläggande för möjligheterna att leva och försörja sig på landsbygden. Den service som utredningen behandlar är helt beroende av fungerande bredband och god mobiltäckning.
  • Utredningen har på ett föredömligt och analyserande sätt visat på hur de tillgängliga resurserna i Landsbygdsprogrammet (750 miljoner kronor) kan användas för att utveckla kommersiell service i glesbygd.
  • KSLA anser att kommunerna bör ta ett större ansvar för att tydligare och mer långsiktigt beakta behovet av service i sina översiktsplaner.
  • Enligt KSLA:s uppfattning är det i ett längre perspektiv endast en starkare ekonomisk bas som kan ge underlag för fler invånare och bättre service på landsbygden. Tillgång till god kommersiell service och samhällsservice är dock en förutsättning för företagsutveckling.

Ladda ned hela remissvaret till höger.


KSLA utlyser Wallenbergprofessurer

Fyra ettåriga gästprofessurer av högsta internationella klass perioden 2021–2024.

Sök anslag/resebidrag för forskning inom betes- och vallkultur m m

Stöd för forskning på betes-/vallkultur, fröodling och studier inom vallodling, vallfoderberedning/-foderutnyttjande.

Från krog till krog – om 700 år av uteätande

KSLA-podden avsnitt 4: Vad gällde i 1700-talets krogliv – hur umgicks man,…

Sök stöd ur C. F. Lundströms stiftelse

Ansök senast 15 januari om bidrag för främjande av vetenskaplig forskning, till…