Yttrande om förslaget till svenskt genomförande av gårdsstödet 2015–2020


Remisser

KSLA har fått förslaget till svenskt genomförande av Gårdsstödet 2015–2020 på remiss.

Mycket av EU:s jordbrukspolitik beslutas som bekant i Bryssel men varje land har möjlighet till vissa nationella val. KSLA stödjer i sitt remissvar flertalet av de föreslagna nationella valen, exempelvis att stöden ska baseras på aktuell produktion och att stöd som baseras på tidigare produktion fasas ut; att stöden i ökande grad bör inriktas mot att främja kulturlandskap och biologisk mångfald; samt att likartade regler och villkor för all areal i landet är att föredra.

Ladda ned KSLA:s yttrande här till höger.


Kungl. Musikaliska Akademien och musikens skilda områden

Del 1 i en akademigemensam seminarieserie om musik för att uppmärksamma Kungl.…

Högtidssammankomsten 2021 i digital form

Högtidssammankomsten och utdelningen av årets priser sker via Zoom den 28 januari…

Ekonomiska konsekvenser av skador på skogen

Syftet med denna workshop är att sondera behov av komplettande indata och…

Bidrar CAP till livsmedelsstrategins mål?

Den europeiska handelsstrategin CAP diskuteras vid Jordbruksavdelningens sammankomst.