Underlag till regeringens forskningsproposition


Remisser

KSLA har beretts tillfälle att lämna underlag till regeringens kommande forskningsproposition (U2015/1662/UH).

KSLA sammanfattar sitt bidrag så här.

Den centrala roll de gröna näringarna har för att möta utmaningar för utvecklingen mot ett hållbart samhälle, nationellt såväl som globalt, måste innebära kraftigt ökade långsiktiga satsningar på forskning, innovation och utbildning för de gröna näringarna i den kommande forskningspropositionen. Den behovsmotiverade, lösningsorienterade forskningen bör förstärkas för att öka samhällets utbyte av gjorda investeringar och säkra hållbarheten i produktionen. Ett förändrat arbetssätt kan leda till bättre funktion i forskningens värdekedja. Åtgärder för att trygga kompetensförsörjningen för de gröna näringarna är också ett viktigt område.

Ladda ned hela svaret till höger.


KSLA utlyser Wallenbergprofessurer

Fyra ettåriga gästprofessurer av högsta internationella klass perioden 2021–2024.

Sök anslag/resebidrag för forskning inom betes- och vallkultur m m

Stöd för forskning på betes-/vallkultur, fröodling och studier inom vallodling, vallfoderberedning/-foderutnyttjande.

Från krog till krog – om 700 år av uteätande

KSLA-podden avsnitt 4: Vad gällde i 1700-talets krogliv – hur umgicks man,…

Sök stöd ur C. F. Lundströms stiftelse

Ansök senast 15 januari om bidrag för främjande av vetenskaplig forskning, till…