KSLA om underlag till nationellt skogsprogram


Yttrande Sveriges första nationella skogsprogram

Näringsdepartementet har remitterat underlagsrapporter från arbetet med att ta fram Sveriges första nationella skogsprogram.

KSLA välkomnar initiativet att arbeta fram ett Nationellt Skogsprogram (NSP) för Sverige. Visionen ”Skogen – det gröna guldet – skall bidra till jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi” tydliggör att möjligheterna inom skogen måste kopplas samman med andra politikområden och strategiska satsningar för att förverkligas. Visionen manar till kraftfulla satsningar för att minska vårt beroende av linjära fossilbaserade flöden av material och energi genom att ersätta dessa med cirkulära biobaserade flöden. Vi ser i förlängningen av arbetet med NSP även ett brett bioekonomiskt samverkansprogram med en ”Bioekonomiberedning” nära riksdagen som motor. Ett sådant program skulle ge substans åt ambitionen att NSP skall stimulera flera andra strategiska satsningar och politikområden.

För att ta del av hela remissvaret se bifogat dokument.


KSLA utlyser Wallenbergprofessurer

Fyra ettåriga gästprofessurer av högsta internationella klass perioden 2021–2024.

Sök anslag/resebidrag för forskning inom betes- och vallkultur m m

Stöd för forskning på betes-/vallkultur, fröodling och studier inom vallodling, vallfoderberedning/-foderutnyttjande.

Från krog till krog – om 700 år av uteätande

KSLA-podden avsnitt 4: Vad gällde i 1700-talets krogliv – hur umgicks man,…

Sök stöd ur C. F. Lundströms stiftelse

Ansök senast 15 januari om bidrag för främjande av vetenskaplig forskning, till…