Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien / C


Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien / C
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z Ö Å

Carlander Birgitta [1737]

Invald 2011 i Jordbruksavdelningen
Agronom, lantbrukare

Carlsson Mårten [1219]

Invald 1978 i Jordbruksavdelningen
Professor em., agr.dr h.c. (NLH), agr.forst. dr h.c., agr.dr h.c. (Tartu, Kaunas), f. d. rektor vid SLU och NOVA, akademiens preses perioden 2004–2007, hedersledamot 2011

Carlsten Johan [1678]

Invald 2008 i Allmänna avdelningen
Leg. vet., vet.med.dr, docent, civilingenjör

Cederberg Christel [1580]

Invald 2002 i Jordbruksavdelningen
Bitr. professor, fil.dr agr.

Cederholm Tommy [1803]

Invald 2015 i Jordbruksavdelningen
Professor, överläkare

Chapin III Terry [U-509]

Invald 2000 i Skogsavdelningen
Professor of Ecology

Chiwona-Karltun Linley [1856]

Invald 2018 i Jordbruksavdelningen
Docent (Associate Professor)

Christensen Bent Tolstrup [U-474 ]

Invald 1997 i Jordbruksavdelningen
Professor, DSc

Christensen Lars Gjøl [U-475 ]

Invald 1997 i Jordbruksavdelningen
Dr. Agric., Professor

Claesson Claes-Göran [1714]

Invald 2010 i Allmänna avdelningen
Agronom, lantbrukare, konsult, f. d. rektor vid Stora Segerstad Naturbrukscentrum

Clason Åke [1412]

Invald 1989 i Allmänna avdelningen
Agronom, f d lantbruksråd och förbundsdirektör, Allmänna avdelningens ordförande och ledamot av akademikollegiet

Cox Paul Alan [U-493]

Invald 1999 i Allmänna avdelningen
Professor

Crochet Joseph [U-480]

Invald 1997 i Skogsavdelningen
Diploma Engineer of the Technical University of Munich, Honorary President of the Confederation of European Forest Owners

Cunningham Patrick [U-446]

Invald 1992 i Jordbruksavdelningen
Professor of Animal Genetics, Dr., Former Director of Animal Production and Health, FAO

Curman Carl [1620]

Invald 2004 i Jordbruksavdelningen
Civilekonom

Var står vi och vart är vi på väg i arbetet med den ökande antibiotikaresistensen?

Välkommen till ett webbinarium den 19 maj med uppdateringar om utvecklingen inom…

Towards a New Mindset for Epidemic Diseases

Webinar Sept 8 on the drivers of pandemic emergence with PhD Vet…

Expertworkshop om skoglig bioenergi

För särskilt inbjudna arrangerar KSLA den 15 april tillsammans med IEA Bioenergy…

Hur påverkar olika typer av växtföljder inlagring av organiskt kol i jordbruksmark?

Särskilt inbjudna diskuterar den 21 april Formas sammanställning och analys av hur…