Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien / C


Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien / C
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z Ö Å

Carlander Birgitta

Invald 2011 i Jordbruksavdelningen
Agronom, lantbrukare

Carlsson Mårten

Invald 1978 i Jordbruksavdelningen
Professor em., agr.dr h.c. (NLH), agr.forst. dr h.c., agr.dr h.c. (Tartu, Kaunas), f. d. rektor vid SLU och NOVA, akademiens preses perioden 2004–2007, hedersledamot 2011

Carlsten Johan

Invald 2008 i Allmänna avdelningen
Leg. vet., vet.med.dr, docent, civilingenjör

Cederberg Christel

Invald 2002 i Jordbruksavdelningen
Bitr. professor, fil.dr agr.

Cederholm Tommy

Invald 2015 i Jordbruksavdelningen
Professor, överläkare

Chapin III Terry

Invald 2000 i Skogsavdelningen
Professor of Ecology

Chiwona-Karltun Linley

Invald 2018 i Jordbruksavdelningen
Docent (Associate Professor)

Christensen Bent Tolstrup

Invald 1997 i Jordbruksavdelningen
Professor, DSc

Christensen Lars Gjøl

Invald 1997 i Jordbruksavdelningen
Dr. Agric., Professor

Claesson Claes-Göran

Invald 2010 i Allmänna avdelningen
Agronom, lantbrukare, konsult, f. d. rektor vid Stora Segerstad Naturbrukscentrum

Clason Åke

Invald 1989 i Allmänna avdelningen
Agronom, f d lantbruksråd och förbundsdirektör, Allmänna avdelningens ordförande och ledamot av akademikollegiet

Cox Paul Alan

Invald 1999 i Allmänna avdelningen
Professor

Crochet Joseph

Invald 1997 i Skogsavdelningen
Diploma Engineer of the Technical University of Munich, Honorary President of the Confederation of European Forest Owners

Cunningham Patrick

Invald 1992 i Jordbruksavdelningen
Professor of Animal Genetics, Dr., Former Director of Animal Production and Health, FAO

Curman Carl

Invald 2004 i Jordbruksavdelningen
Civilekonom

KSLA-podden: Biologisk mångfald, naturnyttor och ekosystemtjänster

KSLA-podden: Omsorgen om den biologiska mångfalden behöver inkluderas i alla samhällets sektorer och politikområden. Boken som samtalet handlar om belyser vad detta skulle innebära,…

Biblioteket är stängt torsdag 9 december!

Global Outlook for the Wood Products Industry in the 2020s

17/2: Will this decade be the Golden Twenties for the wood products industry? The seminar will examine and discuss the impact of these trends…

Högtidssammankomsten 2022 Commemorative Meeting 2022

28 Jan: För inbjudna gäster. For invited guests. Separat anmälan till digitalt deltagande. Separate registration to participate digitally.