Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien / D


Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien / D
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z Ö Å

D'Amours Sophie

Invald 2016 i Skogsavdelningen
Professor

Dabkevicius Zenonas

Invald 2011 i Allmänna avdelningen
Professor

Dahlberg Håkan

Invald 1993 i Allmänna avdelningen
Fil. pol. mag., f. d. koncernchef

Daily Gretchen

Invald 2013 i Allmänna avdelningen
Senior Fellow, Bing Professor in Environmental Science

Dalin Göran

Invald 1998 i Jordbruksavdelningen
Vet. med. dr., docent, universitetslektor

Danell Kjell

Invald 2003 i Skogsavdelningen
Professor emeritus

Danielsson Gabriel

Invald 2009 i Skogsavdelningen
Verkställande direktör, jägmästare, kapten i Kustartilleriets reserv

Danielsson-Tham Marie-Louise

Invald 1997 i Jordbruksavdelningen
Leg. vet., docent, professor

Daveby Fredrik

Invald 2019 i Skogsavdelningen
Agronom

Davelid Andreas

Invald 2014 i Jordbruksavdelningen
Handelspolitisk utredare

Deltuvas Romualdas

Invald 2007 i Allmänna avdelningen
Professor, Dr. Habil., Dr. h.c. at Latvia Agriculture University, Former Rector Lithuanian University of Agriculture

Denneberg Leif

Invald 2006 i Allmänna avdelningen
Fv generaldirektör Jordbruksverket

Denninger Mats

Invald 2014 i Allmänna avdelningen
Lantbrukare, ledamot av akademikollegiet

Desprez Bruno

Invald 2019 i Jordbruksavdelningen
President of Florimond Desprez Veuve & Fils SAS

Dietrichson Ulf

Invald 2008 i Skogsavdelningen
Civiljägmästare, f d VD Hargs Bruk AB

Dirke Maria

Invald 2015 i Jordbruksavdelningen
Agronom

Djupmarker Torbjörn

Invald 2007 i Jordbruksavdelningen
Lantmästare

Dockered Bo

Invald 1983 i Allmänna avdelningen
Lantbrukare, agr.dr h.c., f. d. ordförande i LRF

Dolling Ann

Invald 2018 i Allmänna avdelningen
Skog.dr, universitetslektor

Domeij Åsa

Invald 2019 i Allmänna avdelningen
Hållbarhetschef

Dummel Klaus

Invald 1996 i Skogsavdelningen
Dr. rer. nat., Ltd. Forstdirektor a. D.

Dyring Johannes

Invald 2013 i Allmänna avdelningen
PhD, Assistant Vice-President Business Development and Strategic Initiatives

Beredskap och hantering av djursmittor i kris och orostider

4/9: När samhällets grundläggande funktioner hotas – hur går det då att upprätthålla smittskyddets? Olga Shevchenko, tills nyligen Chief Veterinary Officer i Ukraina, föreläser…

Nordiska ministerrådet fördjupar det nordiska samarbetet för beredskap och robusthet inom livsmedelsförsörjning och skog

KSLA konstaterar att akademiens pågående arbete i försörjningsberedskapsprogrammet ligger helt i linje med uttalandet.

Stöd till forskning om äganderätten och de gröna näringarna

KSLA utlyser 560 000 kronor för forskning om äganderätten och de gröna näringarna.

9 770 000 kr till stipendier, projekt och publicering senast 15 september

15/9: Dags att lämna in ansökningar om anslag till stipendier, projekt och publicering från KSLA!