Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien / D


Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien / D
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z Ö Å

D'Amours Sophie [U-604]

Invald 2016 i Skogsavdelningen
Professor

Dabkevicius Zenonas [U-566]

Invald 2011 i Allmänna avdelningen
Professor

Dahlberg Håkan [1472]

Invald 1993 i Allmänna avdelningen
Fil. pol. mag., f. d. koncernchef

Daily Gretchen [U-576]

Invald 2013 i Allmänna avdelningen
Senior Fellow, Bing Professor in Environmental Science

Dalin Göran [1530]

Invald 1998 i Jordbruksavdelningen
Vet. med. dr., docent, universitetslektor

Danell Kjell [1606]

Invald 2003 i Skogsavdelningen
Professor emeritus

Danielsson Gabriel [1709]

Invald 2009 i Skogsavdelningen
Verkställande direktör, jägmästare, kapten i Kustartilleriets reserv

Danielsson-Tham Marie-Louise [1522]

Invald 1997 i Jordbruksavdelningen
Leg. vet., docent, professor

Daveby Fredrik [1881]

Invald 2019 i Skogsavdelningen
Agronom

Davelid Andreas [1788]

Invald 2014 i Jordbruksavdelningen
Handelspolitisk utredare

Deltuvas Romualdas [U-545]

Invald 2007 i Allmänna avdelningen
Professor, Dr. Habil., Dr. h.c. at Latvia Agriculture University, Former Rector Lithuanian University of Agriculture

Denneberg Leif [1641]

Invald 2006 i Allmänna avdelningen
Fv generaldirektör Jordbruksverket

Denninger Mats [1780]

Invald 2014 i Allmänna avdelningen
Lantbrukare, ledamot av akademikollegiet

Desprez Bruno [U-621]

Invald 2019 i Jordbruksavdelningen
President of Florimond Desprez Veuve & Fils SAS

Dietrichson Ulf [1689]

Invald 2008 i Skogsavdelningen
Civiljägmästare, f d VD Hargs Bruk AB

Dirke Maria [1804]

Invald 2015 i Jordbruksavdelningen
Agronom

Djupmarker Torbjörn [1666]

Invald 2007 i Jordbruksavdelningen
Lantmästare

Dockered Bo [1320]

Invald 1983 i Allmänna avdelningen
Lantbrukare, agr.dr h.c., f. d. ordförande i LRF

Dolling Ann [1848]

Invald 2018 i Allmänna avdelningen
Skog.dr, universitetslektor

Domeij Åsa [1866]

Invald 2019 i Allmänna avdelningen
Hållbarhetschef

Dummel Klaus [U-465]

Invald 1996 i Skogsavdelningen
Dr. rer. nat., Ltd. Forstdirektor a. D.

Dyring Johannes [U-577]

Invald 2013 i Allmänna avdelningen
PhD, Assistant Vice-President Business Development and Strategic Initiatives

Var står vi och vart är vi på väg i arbetet med den ökande antibiotikaresistensen?

Välkommen till ett webbinarium den 19 maj med uppdateringar om utvecklingen inom…

Towards a New Mindset for Epidemic Diseases

Webinar Sept 8 on the drivers of pandemic emergence with PhD Vet…

Expertworkshop om skoglig bioenergi

För särskilt inbjudna arrangerar KSLA den 15 april tillsammans med IEA Bioenergy…

Hur påverkar olika typer av växtföljder inlagring av organiskt kol i jordbruksmark?

Särskilt inbjudna diskuterar den 21 april Formas sammanställning och analys av hur…