Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien / D


Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien / D
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z Ö Å

D'Amours Sophie [U-604]

Invald 2016 i Skogsavdelningen
Professor

Dabkevicius Zenonas [U-566]

Invald 2011 i Allmänna avdelningen
Professor

Dahlberg Håkan [1472]

Invald 1993 i Allmänna avdelningen
Fil. pol. mag., f. d. koncernchef

Daily Gretchen [U-576]

Invald 2013 i Allmänna avdelningen
Senior Fellow, Bing Professor in Environmental Science

Dalin Göran [1530]

Invald 1998 i Jordbruksavdelningen
Vet. med. dr., docent, universitetslektor

Danell Kjell [1606]

Invald 2003 i Skogsavdelningen
Professor emeritus

Danielsson Gabriel [1709]

Invald 2009 i Skogsavdelningen
Verkställande direktör, jägmästare, kapten i Kustartilleriets reserv

Danielsson-Tham Marie-Louise [1522]

Invald 1997 i Jordbruksavdelningen
Leg. vet., docent, professor

Daveby Fredrik [1881]

Invald 2019 i Skogsavdelningen
Agronom

Davelid Andreas [1788]

Invald 2014 i Jordbruksavdelningen
Handelspolitisk utredare

Deltuvas Romualdas [U-545]

Invald 2007 i Allmänna avdelningen
Professor, Dr. Habil., Dr. h.c. at Latvia Agriculture University, Former Rector Lithuanian University of Agriculture

Denneberg Leif [1641]

Invald 2006 i Allmänna avdelningen
Fv generaldirektör Jordbruksverket

Denninger Mats [1780]

Invald 2014 i Allmänna avdelningen
Lantbrukare, ledamot av akademikollegiet

Desprez Bruno [U-621]

Invald 2019 i Jordbruksavdelningen
President of Florimond Desprez Veuve & Fils SAS

Dietrichson Ulf [1689]

Invald 2008 i Skogsavdelningen
Civiljägmästare, f d VD Hargs Bruk AB

Dirke Maria [1804]

Invald 2015 i Jordbruksavdelningen
Agronom

Djupmarker Torbjörn [1666]

Invald 2007 i Jordbruksavdelningen
Lantmästare

Dockered Bo [1320]

Invald 1983 i Allmänna avdelningen
Lantbrukare, agr.dr h.c., f. d. ordförande i LRF

Dolling Ann [1848]

Invald 2018 i Allmänna avdelningen
Skog.dr, universitetslektor

Domeij Åsa [1866]

Invald 2019 i Allmänna avdelningen
Hållbarhetschef

Dummel Klaus [U-465]

Invald 1996 i Skogsavdelningen
Dr. rer. nat., Ltd. Forstdirektor a. D.

Dyring Johannes [U-577]

Invald 2013 i Allmänna avdelningen
PhD, Assistant Vice-President Business Development and Strategic Initiatives

KSLA utlyser Wallenbergprofessurer

Fyra ettåriga gästprofessurer av högsta internationella klass perioden 2021–2024.

Sök anslag/resebidrag för forskning inom betes- och vallkultur m m

Stöd för forskning på betes-/vallkultur, fröodling och studier inom vallodling, vallfoderberedning/-foderutnyttjande.

Från krog till krog – om 700 år av uteätande

KSLA-podden avsnitt 4: Vad gällde i 1700-talets krogliv – hur umgicks man,…

Sök stöd ur C. F. Lundströms stiftelse

Ansök senast 15 januari om bidrag för främjande av vetenskaplig forskning, till…