Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien / H


Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien / H
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z Ö Å

Hagberg Lovisa [1799]

Invald 2015 i Allmänna avdelningen
Fil.dr, Senior policyrådgivare

Hahn Thomas [1781]

Invald 2014 i Allmänna avdelningen
Ekonomagronom, docent

Hallén Sandgren Charlotte [1738]

Invald 2011 i Jordbruksavdelningen
Senior Advisor, PhD, leg. vet.

Halling Mats [1750]

Invald 2012 i Allmänna avdelningen
Verkställande direktör

Hambraeus Leif [1421 ]

Invald 1990 i Allmänna avdelningen
Med. dr., professor emeritus vid Uppsala universitet

Hamill Shane [U-613]

Invald 2018 i Jordbruksavdelningen
Overseas Trade Manager

Hamilton Henning [1270 ]

Invald 1981 i Skogsavdelningen
Civiljägmästare, MF.

Hammar Sven Erik [1587]

Invald 2002 i Skogsavdelningen
Skogsbrukare

Hansen Hans Jørn [U-457]

Invald 1996 i Allmänna avdelningen
Principal administrator

Hansson Bill [1650 ]

Invald 2006 i Jordbruksavdelningen
Prof., Dr., Dr. h.c., Dr. h.c., Hon FRES, FAAS, Director, Vice President of Max Planck Society

Hansson Mats [1518]

Invald 1997 i Allmänna avdelningen
Seniorprofessor

Hansson Per [1837]

Invald 2017 i Jordbruksavdelningen
Agronom

Hansson Per-Anders [1732]

Invald 2011 i Allmänna avdelningen
Professor

Hansson Sture [1574]

Invald 2002 i Allmänna avdelningen
Professor emeritus

Hartman Erik [1857]

Invald 2018 i Jordbruksavdelningen
Civilekonom, verkställande direktör

Harttung Thomas [U595]

Invald 2015 i Jordbruksavdelningen
Kammerherre, bestyrelsesformand

Hartzell Oscar [1439]

Invald 1991 i Skogsavdelningen
Civiljägmästare, f.d. verkställande direktör i Skogssällskapet

Hasund Knut Per [1680]

Invald 2008 i Allmänna avdelningen
Agr.dr., miljöekonom

Hatz Elizabeth Bonde [1613]

Invald 2004 i Allmänna avdelningen
Arkitekt MSA, professor

Hedin Karl [1534]

Invald 1998 i Skogsavdelningen
Direktör

Hedlund Linda [1567]

Invald 2001 i Skogsavdelningen
Utvecklingsstrateg, fil. dr

Hedman Göran [1609]

Invald 2003 i Skogsavdelningen
Jägmästare, verkställande direktör

Heino Jan [U-466]

Invald 1996 i Skogsavdelningen
B.Sc., M.Sc., Dr. Agriculture and Forestry h.c., Forstråd

Helander Carl-Anders [1651]

Invald 2006 i Jordbruksavdelningen
Agr.dr, Akademiens tidigare sekreterare och VD (2012–2017)

Helgstrand Lars [1474]

Invald 1993 i Allmänna avdelningen
Agronom, redaktör

Hellqvist Björnerot Lena [1875]

Invald 2019 i Jordbruksavdelningen
Bitr & stf veterinärchef för Sverige, legitimerad veterinär

Hellström Clara [1726]

Invald 2010 i Skogsavdelningen
Jägmästare

Henningsson Björn [1351]

Invald 1985 i Skogsavdelningen
Fil. dr., professor emeritus vid SLU

Henriksson Robert [1582]

Invald 2002 i Jordbruksavdelningen
Direktör, trädgårdsmästare

Hetemäki Lauri [U-610]

Invald 2017 i Skogsavdelningen
Assistant Director, Adjunct Professor

Hidén Christian [1860]

Invald 2018 i Jordbruksavdelningen
Lantmästare, lantbrukare

Hilding-Rydevik Tuija [1849]

Invald 2018 i Allmänna avdelningen
Professor, föreståndare

Hjortshøj Nielsen Anton [U-440]

Invald 1988 i Allmänna avdelningen
Professor, f. direktør

Hjältén Joakim [1809]

Invald 2015 i Skogsavdelningen
Professor

Hoel Christer [1504]

Invald 1996 i Allmänna avdelningen
Agronom, f. d. planeringsdirektör vid SVA

Hoffman Markus [1668]

Invald 2007 i Jordbruksavdelningen
Agr.dr

Holmén Kim [1526]

Invald 1998 i Allmänna avdelningen
International Direktør

Holmgren Anders [1332]

Invald 1984 i Skogsavdelningen
Civiljägmästare, f. d. departementsråd

Holmgren Peter [1794]

Invald 2014 i Skogsavdelningen
Dr. Forestry, f. d. Director General

Holzapfl Robert [U-400]

Invald 1977 i Skogsavdelningen
Dr, f. forstdirektor

Hugoson Göran [1339]

Invald 1985 i Jordbruksavdelningen
Professor, f. d. föreståndare vid SVA, Akademiens förutv. vice preses (1996–1999)

Husu-Kallio Jaana [U-532]

Invald 2004 i Jordbruksavdelningen
Kanslichef

Hüttl Reinhard [U-540]

Invald 2005 i Skogsavdelningen
Professor, Dr., Dr. h. c.

Hågvar Sigmund [U-543]

Invald 2006 i Allmänna avdelningen
Professor, Dr. philos.

Håkansson Carina [1660]

Invald 2006 i Skogsavdelningen
Verkställande direktör

Håkansson Inge [1372]

Invald 1987 i Jordbruksavdelningen
Agr. dr., professor emeritus

Hård af Segerstad Louise [1850]

Invald 2018 i Allmänna avdelningen
Co-Director

Hägglund Björn [1271]

Invald 1981 i Skogsavdelningen
Skog.dr, professor

Hällgren Jan-Erik [1451]

Invald 1992 i Skogsavdelningen
Professor, fil.dr

Högberg Peter [1638]

Invald 2005 i Skogsavdelningen
Professor, skog.dr, civiljägmästare

KSLA utlyser Wallenbergprofessurer

Fyra ettåriga gästprofessurer av högsta internationella klass perioden 2021–2024.

Sök anslag/resebidrag för forskning inom betes- och vallkultur m m

Stöd för forskning på betes-/vallkultur, fröodling och studier inom vallodling, vallfoderberedning/-foderutnyttjande.

Från krog till krog – om 700 år av uteätande

KSLA-podden avsnitt 4: Vad gällde i 1700-talets krogliv – hur umgicks man,…

Sök stöd ur C. F. Lundströms stiftelse

Ansök senast 15 januari om bidrag för främjande av vetenskaplig forskning, till…