Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien / H


Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien / H
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z Ö Å

Hagberg Lovisa [1799]

Invald 2015 i Allmänna avdelningen
Fil.dr, Senior policyrådgivare

Hahn Thomas [1781]

Invald 2014 i Allmänna avdelningen
Ekonomagronom, docent

Hallén Sandgren Charlotte [1738]

Invald 2011 i Jordbruksavdelningen
Senior Advisor, PhD, leg. vet.

Halling Mats [1750]

Invald 2012 i Allmänna avdelningen
Verkställande direktör

Hambraeus Leif [1421 ]

Invald 1990 i Allmänna avdelningen
Med. dr., professor emeritus vid Uppsala universitet

Hamill Shane [U-613]

Invald 2018 i Jordbruksavdelningen
Overseas Trade Manager

Hamilton Henning [1270 ]

Invald 1981 i Skogsavdelningen
Civiljägmästare, MF.

Hammar Sven Erik [1587]

Invald 2002 i Skogsavdelningen
Skogsbrukare

Hansen Hans Jørn [U-457]

Invald 1996 i Allmänna avdelningen
Principal administrator

Hansson Bill [1650 ]

Invald 2006 i Jordbruksavdelningen
Prof., Dr., Dr. h.c., Dr. h.c., Hon FRES, FAAS, Director, Vice President of Max Planck Society

Hansson Mats [1518]

Invald 1997 i Allmänna avdelningen
Seniorprofessor

Hansson Per [1837]

Invald 2017 i Jordbruksavdelningen
Agronom

Hansson Per-Anders [1732]

Invald 2011 i Allmänna avdelningen
Professor

Hansson Sture [1574]

Invald 2002 i Allmänna avdelningen
Professor emeritus

Hartman Erik [1857]

Invald 2018 i Jordbruksavdelningen
Civilekonom, verkställande direktör

Harttung Thomas [U595]

Invald 2015 i Jordbruksavdelningen
Kammerherre, bestyrelsesformand

Hartzell Oscar [1439]

Invald 1991 i Skogsavdelningen
Civiljägmästare, f.d. verkställande direktör i Skogssällskapet

Hasund Knut Per [1680]

Invald 2008 i Allmänna avdelningen
Agr.dr., miljöekonom

Hatz Elizabeth Bonde [1613]

Invald 2004 i Allmänna avdelningen
Arkitekt MSA, professor

Hedin Karl [1534]

Invald 1998 i Skogsavdelningen
Direktör

Hedlund Linda [1567]

Invald 2001 i Skogsavdelningen
Utvecklingsstrateg, fil. dr

Hedman Göran [1609]

Invald 2003 i Skogsavdelningen
Jägmästare, verkställande direktör

Heino Jan [U-466]

Invald 1996 i Skogsavdelningen
B.Sc., M.Sc., Dr. Agriculture and Forestry h.c., Forstråd

Helander Carl-Anders [1651]

Invald 2006 i Jordbruksavdelningen
Agr.dr, Akademiens tidigare sekreterare och VD (2012–2017)

Helgstrand Lars [1474]

Invald 1993 i Allmänna avdelningen
Agronom, redaktör

Hellqvist Björnerot Lena [1875]

Invald 2019 i Jordbruksavdelningen
Bitr & stf veterinärchef för Sverige, legitimerad veterinär

Hellström Clara [1726]

Invald 2010 i Skogsavdelningen
Jägmästare

Henningsson Björn [1351]

Invald 1985 i Skogsavdelningen
Fil. dr., professor emeritus vid SLU

Henriksson Robert [1582]

Invald 2002 i Jordbruksavdelningen
Direktör, trädgårdsmästare

Hetemäki Lauri [U-610]

Invald 2017 i Skogsavdelningen
Assistant Director, Adjunct Professor

Hidén Christian [1860]

Invald 2018 i Jordbruksavdelningen
Lantmästare, lantbrukare

Hilding-Rydevik Tuija [1849]

Invald 2018 i Allmänna avdelningen
Professor, föreståndare

Hjortshøj Nielsen Anton [U-440]

Invald 1988 i Allmänna avdelningen
Professor, f. direktør

Hjältén Joakim [1809]

Invald 2015 i Skogsavdelningen
Professor

Hoel Christer [1504]

Invald 1996 i Allmänna avdelningen
Agronom, f. d. planeringsdirektör vid SVA

Hoffman Markus [1668]

Invald 2007 i Jordbruksavdelningen
Agr.dr

Holmén Kim [1526]

Invald 1998 i Allmänna avdelningen
International Direktør

Holmgren Anders [1332]

Invald 1984 i Skogsavdelningen
Civiljägmästare, f. d. departementsråd

Holmgren Peter [1794]

Invald 2014 i Skogsavdelningen
Dr. Forestry, f. d. Director General

Holzapfl Robert [U-400]

Invald 1977 i Skogsavdelningen
Dr, f. forstdirektor

Hugoson Göran [1339]

Invald 1985 i Jordbruksavdelningen
Professor, f. d. föreståndare vid SVA, Akademiens förutv. vice preses (1996–1999)

Husu-Kallio Jaana [U-532]

Invald 2004 i Jordbruksavdelningen
Kanslichef

Hüttl Reinhard [U-540]

Invald 2005 i Skogsavdelningen
Professor, Dr., Dr. h. c.

Hågvar Sigmund [U-543]

Invald 2006 i Allmänna avdelningen
Professor, Dr. philos.

Håkansson Carina [1660]

Invald 2006 i Skogsavdelningen
Verkställande direktör

Håkansson Inge [1372]

Invald 1987 i Jordbruksavdelningen
Agr. dr., professor emeritus

Hård af Segerstad Louise [1850]

Invald 2018 i Allmänna avdelningen
Co-Director

Hägglund Björn [1271]

Invald 1981 i Skogsavdelningen
Skog.dr, professor

Hällgren Jan-Erik [1451]

Invald 1992 i Skogsavdelningen
Professor, fil.dr

Högberg Peter [1638]

Invald 2005 i Skogsavdelningen
Professor, skog.dr, civiljägmästare

Var står vi och vart är vi på väg i arbetet med den ökande antibiotikaresistensen?

Välkommen till ett webbinarium den 19 maj med uppdateringar om utvecklingen inom…

Towards a New Mindset for Epidemic Diseases

Webinar Sept 8 on the drivers of pandemic emergence with PhD Vet…

Expertworkshop om skoglig bioenergi

För särskilt inbjudna arrangerar KSLA den 15 april tillsammans med IEA Bioenergy…

Hur påverkar olika typer av växtföljder inlagring av organiskt kol i jordbruksmark?

Särskilt inbjudna diskuterar den 21 april Formas sammanställning och analys av hur…