Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien / H


Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien / H
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z Ö Å

Hagberg Lovisa

Invald 2015 i Allmänna avdelningen
Fil.dr, Senior policyrådgivare

Hahn Thomas

Invald 2014 i Allmänna avdelningen
Ekonomagronom, docent

Hallén Sandgren Charlotte

Invald 2011 i Jordbruksavdelningen
Senior Advisor, PhD, leg. vet.

Halling Mats

Invald 2012 i Allmänna avdelningen
Verkställande direktör

Hambraeus Leif

Invald 1990 i Allmänna avdelningen
Med. dr., professor emeritus vid Uppsala universitet

Hamill Shane

Invald 2018 i Jordbruksavdelningen
Overseas Trade Manager

Hamilton Henning

Invald 1981 i Skogsavdelningen
Civiljägmästare, MF.

Hammar Sven Erik

Invald 2002 i Skogsavdelningen
Skogsbrukare

Hansen Hans Jørn

Invald 1996 i Allmänna avdelningen
Principal administrator

Hansson Bill

Invald 2006 i Jordbruksavdelningen
Prof., Dr., Dr. h.c., Dr. h.c., Hon FRES, FAAS, Director, Vice President of Max Planck Society

Hansson Mats

Invald 1997 i Allmänna avdelningen
Seniorprofessor

Hansson Per

Invald 2017 i Jordbruksavdelningen
Agronom

Hansson Per-Anders

Invald 2011 i Allmänna avdelningen
Professor

Hansson Sture

Invald 2002 i Allmänna avdelningen
Professor emeritus

Hartman Erik

Invald 2018 i Jordbruksavdelningen
Civilekonom, verkställande direktör

Harttung Thomas

Invald 2015 i Jordbruksavdelningen
Kammerherre, bestyrelsesformand

Hartzell Oscar

Invald 1991 i Skogsavdelningen
Civiljägmästare, f.d. verkställande direktör i Skogssällskapet

Hasund Knut Per

Invald 2008 i Allmänna avdelningen
Agr.dr., miljöekonom

Hatz Elizabeth Bonde

Invald 2004 i Allmänna avdelningen
Arkitekt MSA, professor

Hedin Karl

Invald 1998 i Skogsavdelningen
Direktör

Hedlund Linda

Invald 2001 i Skogsavdelningen
Utvecklingsstrateg, fil. dr

Hedman Göran

Invald 2003 i Skogsavdelningen
Jägmästare, verkställande direktör

Heino Jan

Invald 1996 i Skogsavdelningen
B.Sc., M.Sc., Dr. Agriculture and Forestry h.c., Forstråd

Helander Carl-Anders

Invald 2006 i Jordbruksavdelningen
Agr.dr, Akademiens tidigare sekreterare och VD (2012–2017)

Helgstrand Lars

Invald 1993 i Allmänna avdelningen
Agronom, redaktör

Hellqvist Björnerot Lena

Invald 2019 i Jordbruksavdelningen
Bitr & stf veterinärchef för Sverige, legitimerad veterinär

Hellström Clara

Invald 2010 i Skogsavdelningen
Jägmästare

Henningsson Björn

Invald 1985 i Skogsavdelningen
Fil. dr., professor emeritus vid SLU

Henriksson Robert

Invald 2002 i Jordbruksavdelningen
Direktör, trädgårdsmästare

Hetemäki Lauri

Invald 2017 i Skogsavdelningen
Assistant Director, Adjunct Professor

Hidén Christian

Invald 2018 i Jordbruksavdelningen
Lantmästare, lantbrukare

Hilding-Rydevik Tuija

Invald 2018 i Allmänna avdelningen
Professor, föreståndare

Hjortshøj Nielsen Anton

Invald 1988 i Allmänna avdelningen
Professor, f. direktør

Hjältén Joakim

Invald 2015 i Skogsavdelningen
Professor

Hoel Christer

Invald 1996 i Allmänna avdelningen
Agronom, f. d. planeringsdirektör vid SVA

Hoffman Markus

Invald 2007 i Jordbruksavdelningen
Agr.dr

Holmén Kim

Invald 1998 i Allmänna avdelningen
International Direktør

Holmgren Anders

Invald 1984 i Skogsavdelningen
Civiljägmästare, f. d. departementsråd

Holmgren Peter

Invald 2014 i Skogsavdelningen
Dr. Forestry, f. d. Director General

Holzapfl Robert

Invald 1977 i Skogsavdelningen
Dr, f. forstdirektor

Hugoson Göran

Invald 1985 i Jordbruksavdelningen
Professor, f. d. föreståndare vid SVA, Akademiens förutv. vice preses (1996–1999)

Husu-Kallio Jaana

Invald 2004 i Jordbruksavdelningen
Kanslichef

Hüttl Reinhard

Invald 2005 i Skogsavdelningen
Professor, Dr., Dr. h. c.

Hågvar Sigmund

Invald 2006 i Allmänna avdelningen
Professor, Dr. philos.

Håkansson Carina

Invald 2006 i Skogsavdelningen
Verkställande direktör

Håkansson Inge

Invald 1987 i Jordbruksavdelningen
Agr. dr., professor emeritus

Hård af Segerstad Louise

Invald 2018 i Allmänna avdelningen
Co-Director

Hägglund Björn

Invald 1981 i Skogsavdelningen
Skog.dr, professor

Hällgren Jan-Erik

Invald 1992 i Skogsavdelningen
Professor, fil.dr

Högberg Peter

Invald 2005 i Skogsavdelningen
Professor, skog.dr, civiljägmästare

KSLA-podden: Biologisk mångfald, naturnyttor och ekosystemtjänster

KSLA-podden: Omsorgen om den biologiska mångfalden behöver inkluderas i alla samhällets sektorer och politikområden. Boken som samtalet handlar om belyser vad detta skulle innebära,…

Biblioteket är stängt torsdag 9 december!

Global Outlook for the Wood Products Industry in the 2020s

17/2: Will this decade be the Golden Twenties for the wood products industry? The seminar will examine and discuss the impact of these trends…

Högtidssammankomsten 2022 Commemorative Meeting 2022

28 Jan: För inbjudna gäster. For invited guests. Separat anmälan till digitalt deltagande. Separate registration to participate digitally.