Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien / K


Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien / K
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z Ö Å

de Koning Dirk Jan

Invald 2019 i Allmänna avdelningen
Professor, Dr

Kabo Stenberg Charlotta

Invald 2002 i Skogsavdelningen
Verkställande direktör, jägmästare

Kairiukstis Leonardas

Invald 1997 i Skogsavdelningen
Professor, Dr. habil., member of Lithuanian Academy of Sciences

Kardell Lars

Invald 1983 i Skogsavdelningen
Skog.dr, professor emeritus, agr.dr h.c. vid Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole (KVL) i Köpenhamn, Dr h.c. vid GIH, Stockholm

Karklins Aldis

Invald 1997 i Skogsavdelningen
Dr. habil. agr., Professor

Karlman Margareta

Invald 1989 i Skogsavdelningen
Fil. dr., professor emerita vid SLU

Karlsson Ann-Britt

Invald 2001 i Jordbruksavdelningen
Agronom, konsult, Jordbruksavdelningens ordförande och ledamot av akademikollegiet

Karlsson Björn

Invald 2006 i Allmänna avdelningen
Professor em., tekn. dr.

Karlsson Jerker

Invald 1991 i Skogsavdelningen
Skog. lic., civiljägmästare, f. d. verkställande direktör SCA Forest and Timber

Karlsson Sture

Invald 2011 i Skogsavdelningen
Senior konsult, jägmästare

Karlsson Tommy

Invald 2001 i Skogsavdelningen
Jägmästare, verkställande direktör

Kaspersson Eva

Invald 2014 i Jordbruksavdelningen
Agronom

Keeling Linda

Invald 2002 i Jordbruksavdelningen
Professor

Kelemu Segenet

Invald 2019 i Allmänna avdelningen
Dr., Director General & CEO

Kellomäki Seppo

Invald 2002 i Skogsavdelningen
Professor Emeritus

Kelly Tom

Invald 2018 i Jordbruksavdelningen
Professor

Kiessling Anders

Invald 2009 i Allmänna avdelningen
Professor, Ph. D.

Kindstrand Gunilla

Invald 2003 i Allmänna avdelningen
Kulturjournalist

Kirchmann Holger

Invald 2004 i Jordbruksavdelningen
Dipl. chem., agr. dr., professor

Klausen Carsten

Invald 2007 i Jordbruksavdelningen
CEO

Kleinschmit Daniela

Invald 2014 i Skogsavdelningen
Professor

Klensmeden Ann

Invald 2005 i Jordbruksavdelningen
Lantbrukare, gårdsmejerist

Klingberg Tage

Invald 1996 i Skogsavdelningen
Civilingenjör, docent

Klingbjer Per

Invald 2018 i Allmänna avdelningen
Fil.dr, förbundsdirektör

Koch Cecilia

Invald 2011 i Allmänna avdelningen
Agronom

Koch Niels Elers

Invald 1995 i Skogsavdelningen
Past President of IUFRO, Director General, Prof., Dr., Dr.h.c.

Konijnendijk van den Bosch Cecil C

Invald 2014 i Skogsavdelningen
Professor, Dr.

Koppel Andres

Invald 2007 i Allmänna avdelningen
Director General

Korkeala Hannu

Invald 2007 i Jordbruksavdelningen
Professor of Food Hygiene, DVM, PhD, Ms Soc Sci

Krasny Marianne

Invald 2015 i Allmänna avdelningen
Professor of Natural Resources, Director Civic Ecology Lab

Kreuger Jenny

Invald 2011 i Jordbruksavdelningen
Agr.dr, docent, föreståndare CKB

Kristensson Jan

Invald 1988 i Jordbruksavdelningen
Lantmästare

Kriström Bengt

Invald 2011 i Skogsavdelningen
Professor

Kumm Karl-Ivar

Invald 1988 i Jordbruksavdelningen
Docent

Kurz Werner

Invald 2016 i Skogsavdelningen
Dr., Senior Research Scientist

Kusta Albinas

Invald 1999 i Jordbruksavdelningen
Professor em., dr.h., Fellow of the Lithuanian Academy of Sciences, former Rector of the Lithuanian University of Agriculture and BOVA

Kuylenstierna Carl Henric

Invald 2004 i Skogsavdelningen
Civiljägmästare, f. d. verkställande direktör och koncernchef Skogssällskapet

Kuylenstierna Johan

Invald 2009 i Allmänna avdelningen
Adjungerad professor Stockholms universitet, vice ordförande Klimatpolitiska Rådet

Kylin Gina

Invald 2008 i Jordbruksavdelningen
Civilingenjör

Källander Inger

Invald 1987 i Jordbruksavdelningen
Senior Advisor, författare

Källström Anders

Invald 2017 i Allmänna avdelningen
F v koncernchef LRF

Kärt Olav

Invald 1995 i Jordbruksavdelningen
Ph. D., Professor

KSLA har utnämnt 2021 års Wallenbergprofessorer

Akademien har beslutat utnämna två KSLA-Wallenbergprofessorer, professor Irena Creed från Kanada och professor Andrea Doeschl-Wilson från Skottland.

Hur kan vi skapa balans mellan vilt och foder?

En ny informations- och diskussionsträff den 26 augusti på Barksätters egendom för särskilt inbjudna för att följa upp de strategier och beslut hur man…

Svensk sockerbetsodling – både hållbar och lönsam

Svensk sockerbetsodling är temat för Håstadiusprisseminariet den 24 november. Det arrangeras i samarbete med årets pristagare Robert Olsson och vänder sig till alla intresserade…

KSLA Nytt 2-2021

Sommarnummer som mest handlar om skog.