Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien / O


Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien / O
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z Ö Å

O'Callaghan James

Invald 1980 i Allmänna avdelningen
Professor emeritus of Agricultural Engineering

Odell Åsa

Invald 2006 i Jordbruksavdelningen
Lantmästare

Ohlsson Carl Henrik

Invald 1991 i Jordbruksavdelningen
Agronom, verkställande direktör

Ohlsson Nils

Invald 1983 i Jordbruksavdelningen
Agronom, f. d. jordbruksintendent

Oksanen Erkki

Invald 1982 i Allmänna avdelningen
Dr. agr., Professor, f. General Secretary of NJF

Olausson Inger

Invald 2018 i Allmänna avdelningen
Agr.dr, hortonom, universitetslektor, akademiforskare vid Vitterhetsakademien

Olesen Jørgen E

Invald 2009 i Allmänna avdelningen
Professor

Olofsson Stina

Invald 2012 i Jordbruksavdelningen
Agr.dr., projektledare

Olsson Håkan

Invald 2014 i Skogsavdelningen
Professor

Olsson Karl Erik

Invald 1999 i Jordbruksavdelningen
F.d. jordbruksminister

Olsson Kerstin

Invald 1994 i Jordbruksavdelningen
Vet.med.dr, professor emerita

Olsson Lars

Invald 2018 i Jordbruksavdelningen
Departementsråd

Olsson Olof

Invald 2010 i Jordbruksavdelningen
Professor, CEO Crop Tailor AB, WP2 leader in ScanOats

Olsson Per

Invald 2008 i Skogsavdelningen
Jägmästare

Oren Ram

Invald 2011 i Skogsavdelningen
Professor

Ortiz Ríos Rodomiro

Invald 2019 i Jordbruksavdelningen
Professor, Dr

Oscarsson Görel

Invald 1985 i Allmänna avdelningen
Jur. kand., f. d. universitetsdirektör

Oskarsson Agneta

Invald 2002 i Jordbruksavdelningen
Professor

KSLA-podden: Biologisk mångfald, naturnyttor och ekosystemtjänster

KSLA-podden: Omsorgen om den biologiska mångfalden behöver inkluderas i alla samhällets sektorer och politikområden. Boken som samtalet handlar om belyser vad detta skulle innebära,…

Biblioteket är stängt torsdag 9 december!

Global Outlook for the Wood Products Industry in the 2020s

17/2: Will this decade be the Golden Twenties for the wood products industry? The seminar will examine and discuss the impact of these trends…

Högtidssammankomsten 2022 Commemorative Meeting 2022

28 Jan: För inbjudna gäster. For invited guests. Separat anmälan till digitalt deltagande. Separate registration to participate digitally.