Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien / O


Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien / O
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z Ö Å

O'Callaghan James [U-410]

Invald 1980 i Allmänna avdelningen
Professor emeritus of Agricultural Engineering

Odell Åsa [1654]

Invald 2006 i Jordbruksavdelningen
Lantmästare

Ohlsson Carl Henrik [1436]

Invald 1991 i Jordbruksavdelningen
Agronom, verkställande direktör

Ohlsson Nils [1325]

Invald 1983 i Jordbruksavdelningen
Agronom, f. d. jordbruksintendent

Oksanen Erkki [U-415]

Invald 1982 i Allmänna avdelningen
Dr. agr., Professor, f. General Secretary of NJF

Olausson Inger [1854]

Invald 2018 i Allmänna avdelningen
Agr.dr, hortonom, universitetslektor, akademiforskare vid Vitterhetsakademien

Olesen Jørgen E [U-553]

Invald 2009 i Allmänna avdelningen
Professor

Olofsson Stina [1759]

Invald 2012 i Jordbruksavdelningen
Agr.dr., projektledare

Olsson Håkan [1795]

Invald 2014 i Skogsavdelningen
Professor

Olsson Karl Erik [1541]

Invald 1999 i Jordbruksavdelningen
F.d. jordbruksminister

Olsson Kerstin [1485]

Invald 1994 i Jordbruksavdelningen
Vet.med.dr, professor emerita

Olsson Lars [1858]

Invald 2018 i Jordbruksavdelningen
Departementsråd

Olsson Olof [1721]

Invald 2010 i Jordbruksavdelningen
Professor, CEO Crop Tailor AB, WP2 leader in ScanOats

Olsson Per [1692]

Invald 2008 i Skogsavdelningen
Jägmästare

Oren Ram [U-569]

Invald 2011 i Skogsavdelningen
Professor

Ortiz Ríos Rodomiro [U-622]

Invald 2019 i Jordbruksavdelningen
Professor, Dr

Oscarsson Görel [1345]

Invald 1985 i Allmänna avdelningen
Jur. kand., f. d. universitetsdirektör

Oskarsson Agneta [1585]

Invald 2002 i Jordbruksavdelningen
Professor

Var står vi och vart är vi på väg i arbetet med den ökande antibiotikaresistensen?

Välkommen till ett webbinarium den 19 maj med uppdateringar om utvecklingen inom…

Towards a New Mindset for Epidemic Diseases

Webinar Sept 8 on the drivers of pandemic emergence with PhD Vet…

Expertworkshop om skoglig bioenergi

För särskilt inbjudna arrangerar KSLA den 15 april tillsammans med IEA Bioenergy…

Hur påverkar olika typer av växtföljder inlagring av organiskt kol i jordbruksmark?

Särskilt inbjudna diskuterar den 21 april Formas sammanställning och analys av hur…