Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien / P


Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien / P
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z Ö Å

Palmberg-Lerche Christel [U-469]

Invald 1996 i Skogsavdelningen
B. Sc., M. Sc., Dr. Forestry and Agriculture h. c.

Palme Gunnar [1792]

Invald 2014 i Jordbruksavdelningen
Jur. kand.

Palmér Carl Henrik [1711]

Invald 2009 i Skogsavdelningen
Jägmästare

Pedersen Knud Børge [U-478]

Invald 1997 i Jordbruksavdelningen
D. V. Sc., Cand. theol., Direktör emeritus

Pehrson Inger [1549]

Invald 2000 i Jordbruksavdelningen
Seniorkonsult, agronom

Pehrson Lars Gösta [1344]

Invald 1985 i Allmänna avdelningen
Agronom, f. d. rektor Naturbruksgymnasiet Rättvik

Perers Karin [1811]

Invald 2015 i Skogsavdelningen
Skribent, ordförande

Perhans Karin [1846]

Invald 2017 i Skogsavdelningen
Fil.dr

Persdotter Nylinder Lisa [1808]

Invald 2015 i Skogsavdelningen
Jägmästare

Persson Bengt [1769]

Invald 2013 i Allmänna avdelningen
Lantbrukare

Persson Göran [1406]

Invald 1989 i Allmänna avdelningen
Docent

Persson Jan [1457]

Invald 1992 i Allmänna avdelningen
Agronom

Persson Per [1470]

Invald 1993 i Skogsavdelningen
Skog.dr, f. d. skogsvårdschef

Petersson Ingrid [1783]

Invald 2014 i Allmänna avdelningen
Generaldirektör

Petrov Anatoly [U-500]

Invald 1999 i Skogsavdelningen
Dr. Ec. Sc., Rector, Professor

Pettersson Arne [1416]

Invald 1989 i Allmänna avdelningen
Agr. dr., docent

Pettersson Börje [1589]

Invald 2002 i Skogsavdelningen
Fil.dr

Pettersson Eva [1671]

Invald 2007 i Allmänna avdelningen
Fil.dr, Akademiens sekreterare och VD (2017–)

Pettersson Lars-Göran [1632]

Invald 2005 i Allmänna avdelningen
F.d. förbundsordförande

Pettersson Ronny [1729]

Invald 2010 i Skogsavdelningen
Fil.dr

Philipsson Jan [1365]

Invald 1986 i Jordbruksavdelningen
Agr.dr, docent, f. d. statsagronom

Pickett John [U-534]

Invald 2004 i Allmänna avdelningen
Professor of Biological Chemistry, Dr., CBE, FRS, NAS Foreign Member

Pinto Correia Teresa [U-519]

Invald 2002 i Allmänna avdelningen
Ass. professor

Piper Carl [1616]

Invald 2004 i Allmänna avdelningen
Verkställande direktör

Piussi Pietro [U-492]

Invald 1998 i Skogsavdelningen
Former Professor

Porter John R [U-585]

Invald 2014 i Allmänna avdelningen
Professor, Dr.

Portin Anders [U-583]

Invald 2013 i Skogsavdelningen
Specialmedarbetare för minister, agronomie- och forstmagister

Potschin Marion [U-602]

Invald 2016 i Allmänna avdelningen
Dr (habil), Director

Poutiainen Esko [U-463]

Invald 1996 i Jordbruksavdelningen
Professor emeritus

Primavera Jurgenne H [U-520]

Invald 2002 i Allmänna avdelningen
Dr., PhD, Chief Mangrove Scientific Advisor

Prins Christopher [U-535]

Invald 2004 i Skogsavdelningen
M. A., M. Sc.

Puettmann Klaus [U-615]

Invald 2018 i Skogsavdelningen
Edmund Hayes Professor in Silviculture Alternatives

Pålsson Anne-Marie [1464]

Invald 1993 i Allmänna avdelningen
Fil.dr, docent

Var står vi och vart är vi på väg i arbetet med den ökande antibiotikaresistensen?

Välkommen till ett webbinarium den 19 maj med uppdateringar om utvecklingen inom…

Towards a New Mindset for Epidemic Diseases

Webinar Sept 8 on the drivers of pandemic emergence with PhD Vet…

Expertworkshop om skoglig bioenergi

För särskilt inbjudna arrangerar KSLA den 15 april tillsammans med IEA Bioenergy…

Hur påverkar olika typer av växtföljder inlagring av organiskt kol i jordbruksmark?

Särskilt inbjudna diskuterar den 21 april Formas sammanställning och analys av hur…