Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien / P


Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien / P
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z Ö Å

Palmberg-Lerche Christel

Invald 1996 i Skogsavdelningen
B. Sc., M. Sc., Dr. Forestry and Agriculture h. c.

Palme Gunnar

Invald 2014 i Jordbruksavdelningen
Jur. kand.

Palmér Carl Henrik

Invald 2009 i Skogsavdelningen
Jägmästare

Pedersen Knud Børge

Invald 1997 i Jordbruksavdelningen
D. V. Sc., Cand. theol., Direktör emeritus

Pehrson Inger

Invald 2000 i Jordbruksavdelningen
Seniorkonsult, agronom

Pehrson Lars Gösta

Invald 1985 i Allmänna avdelningen
Agronom, f. d. rektor Naturbruksgymnasiet Rättvik

Perers Karin

Invald 2015 i Skogsavdelningen
Skribent, ordförande

Perhans Karin

Invald 2017 i Skogsavdelningen
Fil.dr

Persdotter Nylinder Lisa

Invald 2015 i Skogsavdelningen
Jägmästare

Persson Bengt

Invald 2013 i Allmänna avdelningen
Lantbrukare

Persson Göran

Invald 1989 i Allmänna avdelningen
Docent

Persson Jan

Invald 1992 i Allmänna avdelningen
Agronom

Persson Per

Invald 1993 i Skogsavdelningen
Skog.dr, f. d. skogsvårdschef

Petersson Ingrid

Invald 2014 i Allmänna avdelningen
Generaldirektör

Petrov Anatoly

Invald 1999 i Skogsavdelningen
Dr. Ec. Sc., Rector, Professor

Pettersson Arne

Invald 1989 i Allmänna avdelningen
Agr. dr., docent

Pettersson Börje

Invald 2002 i Skogsavdelningen
Fil.dr

Pettersson Eva

Invald 2007 i Allmänna avdelningen
Fil.dr, Akademiens sekreterare och VD (2017–)

Pettersson Lars-Göran

Invald 2005 i Allmänna avdelningen
F.d. förbundsordförande

Pettersson Ronny

Invald 2010 i Skogsavdelningen
Fil.dr

Philipsson Jan

Invald 1986 i Jordbruksavdelningen
Agr.dr, docent, f. d. statsagronom

Pickett John

Invald 2004 i Allmänna avdelningen
Professor of Biological Chemistry, Dr., CBE, FRS, NAS Foreign Member

Pinto Correia Teresa

Invald 2002 i Allmänna avdelningen
Ass. professor

Piper Carl

Invald 2004 i Allmänna avdelningen
Verkställande direktör

Piussi Pietro

Invald 1998 i Skogsavdelningen
Former Professor

Porter John R

Invald 2014 i Allmänna avdelningen
Professor, Dr.

Portin Anders

Invald 2013 i Skogsavdelningen
Specialmedarbetare för minister, agronomie- och forstmagister

Potschin Marion

Invald 2016 i Allmänna avdelningen
Dr (habil), Director

Poutiainen Esko

Invald 1996 i Jordbruksavdelningen
Professor emeritus

Primavera Jurgenne H

Invald 2002 i Allmänna avdelningen
Dr., PhD, Chief Mangrove Scientific Advisor

Prins Christopher

Invald 2004 i Skogsavdelningen
M. A., M. Sc.

Puettmann Klaus

Invald 2018 i Skogsavdelningen
Edmund Hayes Professor in Silviculture Alternatives

Pålsson Anne-Marie

Invald 1993 i Allmänna avdelningen
Fil.dr, docent

KSLA-podden: Biologisk mångfald, naturnyttor och ekosystemtjänster

KSLA-podden: Omsorgen om den biologiska mångfalden behöver inkluderas i alla samhällets sektorer och politikområden. Boken som samtalet handlar om belyser vad detta skulle innebära,…

Biblioteket är stängt torsdag 9 december!

Global Outlook for the Wood Products Industry in the 2020s

17/2: Will this decade be the Golden Twenties for the wood products industry? The seminar will examine and discuss the impact of these trends…

Högtidssammankomsten 2022 Commemorative Meeting 2022

28 Jan: För inbjudna gäster. For invited guests. Separat anmälan till digitalt deltagande. Separate registration to participate digitally.