Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien / R


Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien / R
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z Ö Å

Rabinowicz Ewa [1558]

Invald 2001 i Allmänna avdelningen
Professor emerita

Ragnarsson Gun [1604]

Invald 2003 i Jordbruksavdelningen
Bonde

Rambousková Hana [U-484]

Invald 1998 i Allmänna avdelningen
RN Dr., Ph. D.

Ramel Otto [1565]

Invald 2001 i Jordbruksavdelningen
Hovjägmästare och ordförande Länsförsäkringar Skåne

Randrup Thomas [u-619]

Invald 2019 i Allmänna avdelningen
Professor

Rask Lars-Olof [1590]

Invald 2002 i Skogsavdelningen
Ekon.dr, universitetslektor

Rausing Lisbet [1784]

Invald 2014 i Allmänna avdelningen
Doktor

Rautiainen, Risto [U-623]

Invald 2019 i Jordbruksavdelningen
Professor, PhD, MS, Director Central States Center for Agricultural Safety and Health (CS-CASH)

Richardson David P [U-536]

Invald 2004 i Allmänna avdelningen
B. Sc., M. Sc., Ph. D., FIFST, FRSM, RNutr, Professor

Risinger Björn [1817]

Invald 2016 i Allmänna avdelningen
Generaldirektör

Rivža Baiba [U-541]

Invald 2005 i Jordbruksavdelningen
President of Latvian Academy of Agricultural and Forestry Sciences, Professor

Rivža Peteris [U-558]

Invald 2010 i Allmänna avdelningen
Professor, Dr. hab. sc. ing.

Rockström Johan [1663]

Invald 2007 i Allmänna avdelningen
Professor, dr., agronom, PIK Director

Rodhe Lena [1840]

Invald 2017 i Jordbruksavdelningen
Senior forskare, agr.dr lantbruksteknik, docent teknologi

Rodriguez-Martinez Heriberto [1655]

Invald 2006 i Jordbruksavdelningen
Professor emeritus i reproduktion, WMDr, Dipl ECAR, prof SLU –1991, prof LIU –2010

Rogne Dag [1801]

Invald 2015 i Allmänna avdelningen
Agronom, kommunstyrelsens ordförande i Säffle

Rolland Albert [U-588]

Invald 2014 i Jordbruksavdelningen
Farm animal agronomist

Roos Arne [1218]

Invald 1978 i Jordbruksavdelningen
Agronom, agr. dr h.c., f. d. verkställande direktör vid Svensk Husdjursskötsel

Rosén Kaj [1442]

Invald 1991 i Skogsavdelningen
Skog dr., professor

Rosenthal Harald [U-473]

Invald 1997 i Allmänna avdelningen
Professor, Dr., Dr. h. c., Dr. h. c.

Rosling Rönnlund Anna [1869]

Invald 2019 i Allmänna avdelningen
Vice verkställande direktör, författare, fil. kand., MSc

Rosswall Thomas [1495]

Invald 1995 i Allmänna avdelningen
B. Sc., professor, f.d. Executive Director ICSU

Rothpfeffer Caroline [1864]

Invald 2018 i Skogsavdelningen
Jägmästare, skog.dr

Rummukainen Markku [U-616]

Invald 2018 i Skogsavdelningen
Professor

Rundgren Gunnar [1700]

Invald 2009 i Allmänna avdelningen
Konsult

Rundqvist Jan [1688]

Invald 2008 i Jordbruksavdelningen
Agronom, MBA

Rutegård Åke [1605]

Invald 2003 i Jordbruksavdelningen
Tidigare VD Kött- och Charkföretagen, ledamot av akademikollegiet

Rydberg Ingrid [1722]

Invald 2010 i Jordbruksavdelningen
Agr.dr.

Rydberg Tomas [1486]

Invald 1994 i Jordbruksavdelningen
Agr.dr, f. d. statsagronom

Rydin Bo [1303]

Invald 1982 i Skogsavdelningen
Ek.dr. h.c., tekn.dr. h.c., hedersordförande i SCA

Rykowski Kazimierz [U-501]

Invald 1999 i Skogsavdelningen
Professor, Ph. D. hab.

Rytkönen Paulina [1822]

Invald 2016 i Jordbruksavdelningen
Docent

Rådström Lennart [1525]

Invald 1997 i Skogsavdelningen
Civiljägmästare, f. d. forskningschef vid Skogforsk, hedersledamot 2017

Röös Elin [1870]

Invald 2019 i Allmänna avdelningen
Dr

Kungl. Musikaliska Akademien och musikens skilda områden

Del 1 i en akademigemensam seminarieserie om musik för att uppmärksamma Kungl.…

Högtidssammankomsten 2021 i digital form

Högtidssammankomsten och utdelningen av årets priser sker via Zoom den 28 januari…

Ekonomiska konsekvenser av skador på skogen

Syftet med denna workshop är att sondera behov av komplettande indata och…

Bidrar CAP till livsmedelsstrategins mål?

Den europeiska handelsstrategin CAP diskuteras vid Jordbruksavdelningens sammankomst.