Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien / T


Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien / T
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z Ö Å

Tellström Richard [1880]

Invald 2019 i Jordbruksavdelningen
Docent

Temu August B [U-511]

Invald 2000 i Skogsavdelningen
Professor

Thibier Michel [U-485]

Invald 1998 i Allmänna avdelningen
D. Sc., D. Vet., Senior Scientific Counselor, Professor

Thompson Robert [U-447]

Invald 1992 i Allmänna avdelningen
Doctor Ph., Professor emeritus, D. Sc.h.c., LLD.h.c.

Thor Magnus [1627]

Invald 2004 i Skogsavdelningen
Skog.dr, forskningschef, ledamot av Akademikollegiet

Thorhallsdottir Anna Gudrun [U-560]

Invald 2010 i Allmänna avdelningen
Ph. D., professor

Thornström Carl-Gustaf [1646]

Invald 2006 i Allmänna avdelningen
Docent

Thorstensson Jan-Olof [1747]

Invald 2011 i Skogsavdelningen
Lantbrukare, ledamot av akademikollegiet

Thuresson Tomas [1628]

Invald 2004 i Skogsavdelningen
Skog.dr, verkställande direktör

Thörnelöf Eva [1736]

Invald 2011 i Allmänna avdelningen
Senior rådgivare

Thörnqvist Thomas [1555]

Invald 2000 i Skogsavdelningen
Civiljägmästare, skog.dr, docent, professor emeritus

Tibaijuka Anna [U-537]

Invald 2004 i Allmänna avdelningen
Hon. Prof., MoP for Muleba South, Tanzania, former Minister for Lands, Housing and Human Settlements Development

Tiberg Lennart [1199]

Invald 1976 i Jordbruksavdelningen
Agronom, f. d. verkställande direktör i SMR

Tidala Sven [1240]

Invald 1979 i Allmänna avdelningen
Agronom, f. d. verkställande direktör i Slakteriförbundet

Toll Henrik [1827]

Invald 2016 i Skogsavdelningen
Lantmästare

Torstensson Lennart [1509]

Invald 1996 i Jordbruksavdelningen
Agr.dr, docent, professor emeritus

Trapp Caroline [1559]

Invald 2001 i Allmänna avdelningen
Agronom

Trolle-Löwen Johan [1847]

Invald 2017 i Skogsavdelningen
Civilingenjör

Trozelli Lars Magnus [1532]

Invald 1998 i Jordbruksavdelningen
Godsägare, lantmästare

Truszczyński Marian [U-464]

Invald 1996 i Jordbruksavdelningen
Prof. dr. hab., Dr.h.c.mult., Fellow of: the Polish Academy of Sciences; the Polish Academy of Arts and Sciences; Leopoldina, German National Academy of Sciences

Tunón Håkan [1786]

Invald 2014 i Allmänna avdelningen
Forskningsledare, farm.dr, B.Sc., ledamot av Kungl. Gustav Adolfs akademien för svensk folkkultur

Törner Lars [1449]

Invald 1992 i Jordbruksavdelningen
Agronom, miljökonsult

Ekonomiska konsekvenser av skador på skogen

Syftet med denna workshop är att sondera behov av komplettande indata och…

Bidrar CAP till livsmedelsstrategins mål?

Den europeiska handelsstragegin CAP diskuteras vid Jordbruksavdelningens sammankomst. På vilket sätt kommer…

KSLA utlyser Wallenbergprofessurer

Fyra ettåriga gästprofessurer av högsta internationella klass perioden 2021–2024.

Sök anslag/resebidrag för forskning inom betes- och vallkultur m m

Stöd för forskning på betes-/vallkultur, fröodling och studier inom vallodling, vallfoderberedning/-foderutnyttjande.