Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien / T


Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien / T
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z Ö Å

Tellström Richard

Invald 2019 i Jordbruksavdelningen
Docent

Temu August B

Invald 2000 i Skogsavdelningen
Professor

Thibier Michel

Invald 1998 i Allmänna avdelningen
D. Sc., D. Vet., Senior Scientific Counselor, Professor

Thompson Robert

Invald 1992 i Allmänna avdelningen
Doctor Ph., Professor emeritus, D. Sc.h.c., LLD.h.c.

Thor Magnus

Invald 2004 i Skogsavdelningen
Skog.dr, forskningschef, ledamot av Akademikollegiet

Thorhallsdottir Anna Gudrun

Invald 2010 i Allmänna avdelningen
Ph. D., professor

Thornström Carl-Gustaf

Invald 2006 i Allmänna avdelningen
Docent

Thorstensson Jan-Olof

Invald 2011 i Skogsavdelningen
Lantbrukare, ledamot av akademikollegiet

Thuresson Tomas

Invald 2004 i Skogsavdelningen
Skog.dr, verkställande direktör

Thörnelöf Eva

Invald 2011 i Allmänna avdelningen
Senior rådgivare

Thörnqvist Thomas

Invald 2000 i Skogsavdelningen
Civiljägmästare, skog.dr, docent, professor emeritus

Tibaijuka Anna

Invald 2004 i Allmänna avdelningen
Hon. Prof., MoP for Muleba South, Tanzania, former Minister for Lands, Housing and Human Settlements Development

Tiberg Lennart

Invald 1976 i Jordbruksavdelningen
Agronom, f. d. verkställande direktör i SMR

Tidala Sven

Invald 1979 i Allmänna avdelningen
Agronom, f. d. verkställande direktör i Slakteriförbundet

Toll Henrik

Invald 2016 i Skogsavdelningen
Lantmästare

Torstensson Lennart

Invald 1996 i Jordbruksavdelningen
Agr.dr, docent, professor emeritus

Trapp Caroline

Invald 2001 i Allmänna avdelningen
Agronom

Trolle-Löwen Johan

Invald 2017 i Skogsavdelningen
Civilingenjör

Trozelli Lars Magnus

Invald 1998 i Jordbruksavdelningen
Godsägare, lantmästare

Truszczyński Marian

Invald 1996 i Jordbruksavdelningen
Prof. dr. hab., Dr.h.c.mult., Fellow of: the Polish Academy of Sciences; the Polish Academy of Arts and Sciences; Leopoldina, German National Academy of Sciences

Tunón Håkan

Invald 2014 i Allmänna avdelningen
Forskningsledare, farm.dr, B.Sc., ledamot av Kungl. Gustav Adolfs akademien för svensk folkkultur

Törner Lars

Invald 1992 i Jordbruksavdelningen
Agronom, miljökonsult

KSLA-podden: Biologisk mångfald, naturnyttor och ekosystemtjänster

KSLA-podden: Omsorgen om den biologiska mångfalden behöver inkluderas i alla samhällets sektorer och politikområden. Boken som samtalet handlar om belyser vad detta skulle innebära,…

Biblioteket är stängt torsdag 9 december!

Global Outlook for the Wood Products Industry in the 2020s

17/2: Will this decade be the Golden Twenties for the wood products industry? The seminar will examine and discuss the impact of these trends…

Högtidssammankomsten 2022 Commemorative Meeting 2022

28 Jan: För inbjudna gäster. For invited guests. Separat anmälan till digitalt deltagande. Separate registration to participate digitally.