Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien / U


Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien / U
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z Ö Å

Uddenberg Nils

Invald 2001 i Allmänna avdelningen
Professor

Uggla Arvid

Invald 1996 i Jordbruksavdelningen
Vet.med.dr, professor emeritus, ledamot av Akademikollegiet

Umebayashi Masanao

Invald 1980 i Allmänna avdelningen
Professor emeritus, Dr. of Mie University, Tsu, Mie, Japan

Ungerth Louise

Invald 2008 i Allmänna avdelningen
Lantmästare

Beredskap och hantering av djursmittor i kris och orostider

4/9: När samhällets grundläggande funktioner hotas – hur går det då att upprätthålla smittskyddets? Olga Shevchenko, tills nyligen Chief Veterinary Officer i Ukraina, föreläser…

Nordiska ministerrådet fördjupar det nordiska samarbetet för beredskap och robusthet inom livsmedelsförsörjning och skog

KSLA konstaterar att akademiens pågående arbete i försörjningsberedskapsprogrammet ligger helt i linje med uttalandet.

Stöd till forskning om äganderätten och de gröna näringarna

KSLA utlyser 560 000 kronor för forskning om äganderätten och de gröna näringarna.

9 770 000 kr till stipendier, projekt och publicering senast 15 september

15/9: Dags att lämna in ansökningar om anslag till stipendier, projekt och publicering från KSLA!