Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien / U


Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien / U
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z Ö Å

Uddenberg Nils

Invald 2001 i Allmänna avdelningen
Professor

Uggla Arvid

Invald 1996 i Jordbruksavdelningen
Vet.med.dr, professor emeritus, ledamot av Akademikollegiet

Umebayashi Masanao

Invald 1980 i Allmänna avdelningen
Professor emeritus, Dr. of Mie University, Tsu, Mie, Japan

Ungerth Louise

Invald 2008 i Allmänna avdelningen
Lantmästare

KSLA-podden: Biologisk mångfald, naturnyttor och ekosystemtjänster

KSLA-podden: Omsorgen om den biologiska mångfalden behöver inkluderas i alla samhällets sektorer och politikområden. Boken som samtalet handlar om belyser vad detta skulle innebära,…

Biblioteket är stängt torsdag 9 december!

Global Outlook for the Wood Products Industry in the 2020s

17/2: Will this decade be the Golden Twenties for the wood products industry? The seminar will examine and discuss the impact of these trends…

Högtidssammankomsten 2022 Commemorative Meeting 2022

28 Jan: För inbjudna gäster. For invited guests. Separat anmälan till digitalt deltagande. Separate registration to participate digitally.