Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien / W


Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien / W
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z Ö Å

Wachtmeister Carl-Gustaf [1765]

Invald 2012 i Skogsavdelningen
Civiljägmästare

Wahlroos Björn [U-591]

Invald 2014 i Skogsavdelningen
Ekon.dr., styrelseordförande

Waldenström Cecilia [1703]

Invald 2009 i Allmänna avdelningen
Fil.dr., universitetslektor

Walker Brian H [U-514]

Invald 2001 i Allmänna avdelningen
Dr., Honorary Professor Fenner School of Environment and Society, Australian National University

Wall Anders [1684]

Invald 2008 i Allmänna avdelningen
Agr.dr h.c., Ekon.dr h.c., Med.dr h.c., generalkonsul, hedersledamot 2008

Wall Persson Lars [1723]

Invald 2010 i Jordbruksavdelningen
Agronom, verkställande direktör

Wallgren Per [1657]

Invald 2006 i Jordbruksavdelningen
Statsveterinär, professor

Wallin Bo [1544]

Invald 1999 i Skogsavdelningen
Civiljägmästare

Wedin Per-Olof [1828]

Invald 2016 i Skogsavdelningen
Civilingenjör, verkställande direktör

Weibull Peder [1376]

Invald 1987 i Jordbruksavdelningen
Fil.dr, professor emeritus

Welin-Berger Susanne [1807]

Invald 2015 i Jordbruksavdelningen
Agronom

Werner Martin [1381]

Invald 1987 i Skogsavdelningen
Civiljägmästare

Weslien Jan [1639]

Invald 2005 i Skogsavdelningen
Professor

Westholm Erik [1577]

Invald 2002 i Allmänna avdelningen
Professor emeritus

Wierup Martin [1533]

Invald 1998 i Jordbruksavdelningen
Vet.med.dr, professor em, SLU; f d statsepizootolog SVA, veterinärråd SLV, verkställande direktör Svenska Djurhälsovården

Wijkman Anders [1479]

Invald 1994 i Allmänna avdelningen
Tekn.dr h.c., ordf. i Climate-KIC – innovationsprogram för klimatsmarta lösningar på EU-nivå, ordf. i Programkommittén för Nationella forskningsprogrammet för Klimat, FORMAS

Wikström Lennart [1771]

Invald 2013 i Jordbruksavdelningen
Agronom, verkställande direktör, chefredaktör

Wiktorsson Hans [1310]

Invald 1983 i Jordbruksavdelningen
Agr.dr., Ph.D.h.c., professor emeritus

Willén Erik [1885]

Invald 2019 i Skogsavdelningen
Jägmästare

Wingren Carola [1578]

Invald 2002 i Allmänna avdelningen
Professor, ledamot av Akademikollegiet

Wintzell Jan [1886]

Invald 2019 i Skogsavdelningen
Jägmästare

Wirtén Stefan [1571]

Invald 2001 i Skogsavdelningen
Slottsfogde, jägmästare

Wramner Per [1475]

Invald 1993 i Allmänna avdelningen
Fil.dr., professor emeritus

Währborg Peter [1718]

Invald 2010 i Allmänna avdelningen
MD, PhD, FESC, professor emeritus

Wästfelt Anders [1802]

Invald 2015 i Allmänna avdelningen
Docent, ledamot av akademikollegiet

Hur påverkar olika typer av växtföljder inlagring av organiskt kol i jordbruksmark?

Särskilt inbjudna diskuterar den 21 april Formas sammanställning och analys av hur…

Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA

KSLA är i högsta grad engagerad i en rad synnerligen angelägna skogsfrågor;…

Social hållbarhet

I detta webbinarium den 20 april fokuserar vi på de sociala dimensionerna…

Granbarkborrens härjningar, del 2

KSLA-podden avsnitt 9: Vad har vi lärt oss av tidigare utbrott av…