Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien / W


Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien / W
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z Ö Å

Wachtmeister Carl-Gustaf

Invald 2012 i Skogsavdelningen
Civiljägmästare

Wahlroos Björn

Invald 2014 i Skogsavdelningen
Ekon.dr., styrelseordförande

Waldenström Cecilia

Invald 2009 i Allmänna avdelningen
Fil.dr., universitetslektor

Walker Brian H

Invald 2001 i Allmänna avdelningen
Dr., Honorary Professor Fenner School of Environment and Society, Australian National University

Wall Anders

Invald 2008 i Allmänna avdelningen
Agr.dr h.c., Ekon.dr h.c., Med.dr h.c., generalkonsul, hedersledamot 2008

Wall Persson Lars

Invald 2010 i Jordbruksavdelningen
Agronom, verkställande direktör

Wallgren Per

Invald 2006 i Jordbruksavdelningen
Statsveterinär, professor

Wallin Bo

Invald 1999 i Skogsavdelningen
Civiljägmästare

Wedin Per-Olof

Invald 2016 i Skogsavdelningen
Civilingenjör, verkställande direktör

Weibull Peder

Invald 1987 i Jordbruksavdelningen
Fil.dr, professor emeritus

Welin-Berger Susanne

Invald 2015 i Jordbruksavdelningen
Agronom

Werner Martin

Invald 1987 i Skogsavdelningen
Civiljägmästare

Weslien Jan

Invald 2005 i Skogsavdelningen
Professor

Westholm Erik

Invald 2002 i Allmänna avdelningen
Professor emeritus

Wierup Martin

Invald 1998 i Jordbruksavdelningen
Vet.med.dr, professor em, SLU; f d statsepizootolog SVA, veterinärråd SLV, verkställande direktör Svenska Djurhälsovården

Wijkman Anders

Invald 1994 i Allmänna avdelningen
Tekn.dr h.c., ordf. i Climate-KIC – innovationsprogram för klimatsmarta lösningar på EU-nivå, ordf. i Programkommittén för Nationella forskningsprogrammet för Klimat, FORMAS

Wikström Lennart

Invald 2013 i Jordbruksavdelningen
Agronom, verkställande direktör, chefredaktör

Wiktorsson Hans

Invald 1983 i Jordbruksavdelningen
Agr.dr., Ph.D.h.c., professor emeritus

Willén Erik

Invald 2019 i Skogsavdelningen
Jägmästare

Wingren Carola

Invald 2002 i Allmänna avdelningen
Professor, ledamot av Akademikollegiet

Wintzell Jan

Invald 2019 i Skogsavdelningen
Jägmästare

Wirtén Stefan

Invald 2001 i Skogsavdelningen
Slottsfogde, jägmästare

Wramner Per

Invald 1993 i Allmänna avdelningen
Fil.dr., professor emeritus

Währborg Peter

Invald 2010 i Allmänna avdelningen
MD, PhD, FESC, professor emeritus

Wästfelt Anders

Invald 2015 i Allmänna avdelningen
Docent, ledamot av akademikollegiet

KSLA-podden: Biologisk mångfald, naturnyttor och ekosystemtjänster

KSLA-podden: Omsorgen om den biologiska mångfalden behöver inkluderas i alla samhällets sektorer och politikområden. Boken som samtalet handlar om belyser vad detta skulle innebära,…

Biblioteket är stängt torsdag 9 december!

Global Outlook for the Wood Products Industry in the 2020s

17/2: Will this decade be the Golden Twenties for the wood products industry? The seminar will examine and discuss the impact of these trends…

Högtidssammankomsten 2022 Commemorative Meeting 2022

28 Jan: För inbjudna gäster. For invited guests. Separat anmälan till digitalt deltagande. Separate registration to participate digitally.