Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien / W


Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien / W
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z Ö Å

Wachtmeister Carl-Gustaf [1765]

Invald 2012 i Skogsavdelningen
Civiljägmästare

Wahlroos Björn [U-591]

Invald 2014 i Skogsavdelningen
Ekon.dr., styrelseordförande

Waldenström Cecilia [1703]

Invald 2009 i Allmänna avdelningen
Fil.dr., universitetslektor

Walker Brian H [U-514]

Invald 2001 i Allmänna avdelningen
Dr., Honorary Professor Fenner School of Environment and Society, Australian National University

Wall Anders [1684]

Invald 2008 i Allmänna avdelningen
Agr.dr h.c., Ekon.dr h.c., Med.dr h.c., generalkonsul, hedersledamot 2008

Wall Persson Lars [1723]

Invald 2010 i Jordbruksavdelningen
Agronom, verkställande direktör

Wallgren Per [1657]

Invald 2006 i Jordbruksavdelningen
Statsveterinär, professor

Wallin Bo [1544]

Invald 1999 i Skogsavdelningen
Civiljägmästare

Wedin Per-Olof [1828]

Invald 2016 i Skogsavdelningen
Civilingenjör, verkställande direktör

Weibull Peder [1376]

Invald 1987 i Jordbruksavdelningen
Fil.dr, professor emeritus

Welin-Berger Susanne [1807]

Invald 2015 i Jordbruksavdelningen
Agronom

Werner Martin [1381]

Invald 1987 i Skogsavdelningen
Civiljägmästare

Weslien Jan [1639]

Invald 2005 i Skogsavdelningen
Professor

Westholm Erik [1577]

Invald 2002 i Allmänna avdelningen
Professor emeritus

Wierup Martin [1533]

Invald 1998 i Jordbruksavdelningen
Vet.med.dr, professor em, SLU; f d statsepizootolog SVA, veterinärråd SLV, verkställande direktör Svenska Djurhälsovården

Wijkman Anders [1479]

Invald 1994 i Allmänna avdelningen
Tekn.dr h.c., ordf. i Climate-KIC – innovationsprogram för klimatsmarta lösningar på EU-nivå, ordf. i Programkommittén för Nationella forskningsprogrammet för Klimat, FORMAS

Wikström Lennart [1771]

Invald 2013 i Jordbruksavdelningen
Agronom, verkställande direktör, chefredaktör

Wiktorsson Hans [1310]

Invald 1983 i Jordbruksavdelningen
Agr.dr., Ph.D.h.c., professor emeritus

Willén Erik [1885]

Invald 2019 i Skogsavdelningen
Jägmästare

Wingren Carola [1578]

Invald 2002 i Allmänna avdelningen
Professor, ledamot av Akademikollegiet

Wintzell Jan [1886]

Invald 2019 i Skogsavdelningen
Jägmästare

Wirtén Stefan [1571]

Invald 2001 i Skogsavdelningen
Slottsfogde, jägmästare

Wramner Per [1475]

Invald 1993 i Allmänna avdelningen
Fil.dr., professor emeritus

Währborg Peter [1718]

Invald 2010 i Allmänna avdelningen
MD, PhD, FESC, professor emeritus

Wästfelt Anders [1802]

Invald 2015 i Allmänna avdelningen
Docent, ledamot av akademikollegiet

Ekonomiska konsekvenser av skador på skogen

Syftet med denna workshop är att sondera behov av komplettande indata och…

Bidrar CAP till livsmedelsstrategins mål?

Den europeiska handelsstrategin CAP diskuteras vid Jordbruksavdelningens sammankomst.

KSLA utlyser Wallenbergprofessurer

Fyra ettåriga gästprofessurer av högsta internationella klass perioden 2021–2024.

Sök anslag/resebidrag för forskning inom betes- och vallkultur m m

Stöd för forskning på betes-/vallkultur, fröodling och studier inom vallodling, vallfoderberedning/-foderutnyttjande.