Yttrande över Energimyndighetens biogasstrategi och Energimarknadsinspektionens rapporter

KSLA har beretts tillfälle att yttra sig över Energimyndighetens Biogasstrategi ER 2012:23 samt Energimarknadsinspektionens rapporter "Förändrade marknadsvillkor för biogasproduktion" (EI R 2 010:17) och "Ökad andel biogas på en utvecklad gasmarknad" (ER R 2 009:19).


Sammanfattningsvis anser KSLA:

  • att produktionen av rötad biogas från i första hand gödsel, andra restprodukter från jordbruket samt sorterat biologiskt avfall från livsmedelsindustrier, handel och hushåll kan och bör mångdubblas
  • att Energimyndighetens förslag om ett metanreduceringsstöd för gödselbaserad biogas bör genomföras
  • att metanreduceringsstödet för en viss anläggning ska gälla under minst 15 år
  • att Energimyndighetens förslag att tilläggsersättningen för vall till foder också ska gälla vid biogasanvändning
  • att Landsbygdsprogrammets investeringsstöd för biogasanläggningar ska vara minst 40% och att takbeloppet ska slopas
  • att termisk förgasning ska få ökade FUD-resurser
  • att målet för förnybara drivmedel inom transportsektorn för 2020 bör höjas till minst 20%
  • att Energimarknadsinspektionens förslag att propanspetsning av biogasen åläggs nätägaren ska avvisas
  • att EI:s förslag att Svenska Kraftnät ska ta ansvar för en gasinfrastruktur ska avvisas
  • att högre skatt på naturgas skulle gynna biogasens utveckling

Var står vi och vart är vi på väg i arbetet med den ökande antibiotikaresistensen?

Välkommen till ett webbinarium den 19 maj med uppdateringar om utvecklingen inom…

Towards a New Mindset for Epidemic Diseases

Webinar Sept 8 on the drivers of pandemic emergence with PhD Vet…

Expertworkshop om skoglig bioenergi

För särskilt inbjudna arrangerar KSLA den 15 april tillsammans med IEA Bioenergy…

Hur påverkar olika typer av växtföljder inlagring av organiskt kol i jordbruksmark?

Särskilt inbjudna diskuterar den 21 april Formas sammanställning och analys av hur…