Yttrande över utredningen Prissatt vatten

KSLA har svarat på Miljödepartementets remiss SOU 2010:17 ”Prissatt vatten” angående vattenprispolitik.


Utredningen har enligt KSLA:s mening på ett förtjänstfullt sätt beskrivit principerna för olika former av vattenprispolitik och betydelsen av hur vissa ställningstaganden i form av måluppfyllelse, kostnadseffektivitet och principen att förorenaren ska betala (PPP) påverkar möjligheten att genomföra politiken.

Hela yttrandet finns som bifogad pdf-fil.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA

KSLA är i högsta grad engagerad i en rad synnerligen angelägna skogsfrågor;…

Social hållbarhet

I detta webbinarium den 20 april fokuserar vi på de sociala dimensionerna…

Granbarkborrens härjningar, del 2

KSLA-podden avsnitt 9: Vad har vi lärt oss av tidigare utbrott av…

KSLA Nytt 1-2021

Årets första nummer handlar till stor del om hållbar livsmedelsförsörjning, nationellt och…