Kontakta oss


Om BAHP

Om du har några frågor är du varmt välkommen att kontakta oss.

Per Eriksson
Akademibibliotekarie
per.eriksson@ksla.se

Jimmy Lyhagen
 Akademibibliotekarie
jimmy.lyhagen@ksla.se


Bioeconomy – from pathways to practice

This webinar, on June 6, will investigate different pathways to the bioeconomy,…

Växtnoden – ny kontaktpunkt för modern växtförädling

Växtnoden är en aktiv kunskapsbank när det gäller modern växtförädling. Noden samlar…

Öppet hus på Enaforsholm Fjällgård

Välkommen till öppet hus den 24–25 juli på Enaforsholm Fjällgård! Fjälledare, fotografer,…

Stora negativa effekter av multiskadad ungskog i norr

Webbinariet 18 juni tydliggör de problem som finns i ungskogen i norr…