Lars Ljunggren


Om BAHP

Chefsbibliotekarie

Ansvarig för akademiens Enhet för de areella näringarnas historia, ANH. Anställd 1989. Har arbetat med att reorganisera biblioteket till att bli ett vetenskapligt specialbibliotek med skogs- och lantbrukshistoriskt inriktning och med att göra arkivet tillgängligt. Har byggt upp och arbetar med den historiska verksamheten med projekt och publicering (fr.o.m. 1992).

Kontaktinformation:
Telefon: 08-54 54 77 15; 070-824 97 16
Mail: lars.ljunggren@ksla.se


KSLA utlyser Wallenbergprofessurer

Fyra ettåriga gästprofessurer av högsta internationella klass perioden 2021–2024.

Sök anslag/resebidrag för forskning inom betes- och vallkultur m m

Stöd för forskning på betes-/vallkultur, fröodling och studier inom vallodling, vallfoderberedning/-foderutnyttjande.

Från krog till krog – om 700 år av uteätande

KSLA-podden avsnitt 4: Vad gällde i 1700-talets krogliv – hur umgicks man,…

Sök stöd ur C. F. Lundströms stiftelse

Ansök senast 15 januari om bidrag för främjande av vetenskaplig forskning, till…