Per Thunström


Om BAHP

Förlagsredaktör

Utför redaktörsarbeten inom ANH:s bokproduktion. Håller kontakt med författare, fackredaktörer, korrekturläsare, formgivare m.fl. Ansvarar för akademiens arkiv. Anställd 2001.

Kontaktinformation:
Telefon: 08-54 54 77 16
Mail: per.thunstrom@ksla.se


Var står vi och vart är vi på väg i arbetet med den ökande antibiotikaresistensen?

Välkommen till ett webbinarium den 19 maj med uppdateringar om utvecklingen inom…

Towards a New Mindset for Epidemic Diseases

Webinar Sept 8 on the drivers of pandemic emergence with PhD Vet…

Expertworkshop om skoglig bioenergi

För särskilt inbjudna arrangerar KSLA den 15 april tillsammans med IEA Bioenergy…

Hur påverkar olika typer av växtföljder inlagring av organiskt kol i jordbruksmark?

Särskilt inbjudna diskuterar den 21 april Formas sammanställning och analys av hur…