Per Thunström


Om BAHP

Förlagsredaktör

Utför redaktörsarbeten inom ANH:s bokproduktion. Håller kontakt med författare, fackredaktörer, korrekturläsare, formgivare m.fl. Ansvarar för akademiens arkiv. Anställd 2001.

Kontaktinformation:
Telefon: 08-54 54 77 16
Mail: per.thunstrom@ksla.se


Biblioteket är stängt 26-27 januari. Återlämna böcker går dock bra.

Vad kan EU:s skogsstrategi innebära för svensk skogsnäring?

10/2: Denna överläggning syftar till att ge ökad insikt i EU:s skogsstrategi och vad den kan innebära för svensk skogsnäring. Endast för ledamöter och…

International outlook: Introduction of new international fellows 2022

27/1: All academy fellows are invited to this webinar, to listen to the presentations of our new international fellows and to take part in…

Gensaxen – möjligheter och utmaningar inom vårt livsmedelssystem

25/1: Vi behöver satsa på forskning och innovation för att nå ett hållbart livsmedelssystem – men vilka innovationer är accepterade och vilka bör tillåtas…