Per Thunström


Om BAHP

Förlagsredaktör

Utför redaktörsarbeten inom ANH:s bokproduktion. Håller kontakt med författare, fackredaktörer, korrekturläsare, formgivare m.fl. Ansvarar för akademiens arkiv. Anställd 2001.

Kontaktinformation:
Telefon: 08-54 54 77 16
Mail: per.thunstrom@ksla.se


Inbjudan att föreslå mottagare av Anders Elofsons Medalj 2023

Förslaget ska vara akademien tillhanda senast 1 oktober 2022. Utdelning sker vid akademiens högtidssammankomst den 28 januari 2023.

Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det vilda i svensk livsmedelsstrategi diskuteras bland annat vid årets Viltmatdag där också…

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: För ledamöter. Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin för en mer robust livsmedelsförsörjning? Frågan diskuteras…

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications to ensure increased food security in low-income countries and is arranged by…