om-humlen.pdf


Arkiv

om-humlen.pdf

om-humlen.pdf


KSLA:s yttrande om förslag till ändring av EU-förordning LULUCF

om-humlen.pdf KSLA har yttrat sig över förslag om ändring av EU-förordning 2018/841 (LULUCF) och EU-förordning 2018/1999.

Vart är vi på väg?

om-humlen.pdf Sammankomst 14 okt om effekter av transporter på livsmedelsproduktion och -konsumtion.

Future Food Systems

om-humlen.pdf Discussion 15 Oct on transforming of food systems in order to meet SDGs.

Propose candidates for the Bertebos Prize 2022

om-humlen.pdf Time to propose candidates for the Bertebos Prize 2022, by Oct 18 at the latest – prominent persons within the field of traditional small grain cereals for food and health promotion.