Gåvor & donationer

Akademiens verksamhet finansieras främst med avkastningen från donationer.


Gåvor & donationer Mer information

Donationer är en satsning på framtiden

En donation är en långvarig satsning på framtiden och skapar förutsättningar för särskilda insatser för forskning, utbildning, kunskapsspridning, nätverksarbete och finansiering av projekt, seminarier och andra aktiviteter.

Finansieringen av akademiens verksamhet bygger till största delen på avkastningen från stiftelser och donationer som akademien under sina 210 år har haft förmånen att ta emot genom gåvor och testamenten och därefter förvalta.

Särskilda satsningar 2023–2024

  • Fjällträdgården: Enaforsholm Fjällgård donerades 1937 till akademien av grosshandlare Alexander Wilhelm Bergsten. Idag tar värdparet Elinor Wiklund och Peter Jonsson emot gäster från när och fjärran som kommer för vandring, paddling, fiske, cykling, skidåkning, god mat eller bara lugn och ro. I anslutning till fjällgården finns en unik trädgård som anlades 1949 och innehåller växter härdiga i växtzon 8. Vill du bidra till fjällträdgårdens restaurering, skötsel och utveckling tar vi tacksamt emot större eller mindre ekonomiska bidrag för inköp av trädgårdsmöbler, trädgårdsutrustning och växtmaterial. I Fjällträdgårdens Vänner hittar du mer information om arbetet som pågår. Akademibibliotekarie Jimmy Lyhagen ansvarar för Enaforsholm.
  • Samspelet mellan natur och människa för samhällets utveckling: Akademien arbetar för att allsidigt belysa samspelet mellan natur och människa och betona vikten av denna samverkan för samhällets utveckling. För att säkra en aktiv och tidsenlig verksamhet tar KSLA tacksamt också emot tillskott av resurser som möjliggör aktiviteter inom det som rör naturresurser, mat, miljö, kultur, landskap, naturvård, rennäring, fiske, turism, kunskapsförmedling, landsbygdsfrågor och samhällsplanering.

Donationer genom åren

  • Barksätters egendom utanför Katrineholm donerades till Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien 1983 av fru Mary Francke-Gustafson (Stiftelsen Mary Francke-Gustafsons donation Barksätters egendom) för att bevaras som ett sammanhållet sörmländskt jord- och skogsbruk. Stiftelsen anlade 2010 en 0,5 ar stor ädellövpark, ett arboretum. Besökare får på det sättet möjlighet att inom ett enda område se samtliga Sveriges ädla lövträd. Akademijägmästare Birgitta Naumburg ansvarar för Barksätter.
  • Enaforsholm Fjällgård donerades 1937 till akademien av grosshandlare Alexander Wilhelm Bergsten. Idag tar värdparet Elinor Wiklund och Peter Jonsson emot gäster från när och fjärran som kommer för vandring, paddling, fiske, cykling, skidåkning, god mat eller bara lugn och ro. I anslutning till fjällgården finns en unik trädgård som anlades 1949 och innehåller växter härdiga i växtzon 8. Akademibibliotekarie Jimmy Lyhagen ansvarar för Enaforsholm och Enaforsholmskursen som KSLA arrangerar vartannat år i Jämtlandsfjällen.
  • Flera av akademiens priser, som uppmärksammar de gröna näringarna genom att belöna särskilda insatser och personer verksamma inom området, har tillkommit genom donationer – läs mer om priserna på denna länk

Vill du veta mer om hur du kan stödja akademien?

Kontakta då gärna
Akademisekreterare Peter Normark
peter.normark@ksla.se, 072-141 80 54
Akademigeolog Elin Mellqvist
elin.mellqvist@ksla.se, 08-5454 7716
Akademijägmästare Birgitta Naumburg
birgitta.naumburg@ksla.se, 08-5454 7707
Akademiagronom Sara Österman
sara.osterman@ksla.se, 08-5454 7706 eller
Akademikommunikatör Agneta D Ohlson
agneta.ohlson@ksla.se, 08-5454 7712

Ditt bidrag gör skillnad!

Gifts-n-donations

KSLA arbetar för att vi ska nyttja naturresurserna på ett skonsammare och mer hållbart sätt än idag – ett sätt som inte äventyrar kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Bilden är ett montage.


Sommar på KSLA

KSLA:s kansli har stängt under perioden 1 juli–4 augusti.

Månadens karta 15

Juli 2024: Kolning och kolbottnar.

Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna frågor inom skogsområdet.

KSLAT nr 2-2024

Fokus på organisationer och institutioner, men även annat.