Arbetsgrupper

Akademien har inrättat nämnder, utskott, kommittéer och arbetsgrupper. Genom dem följer akademien utvecklingen inom sina områden, tar initiativ i speciella frågor samt engagerar specialister för faktapresentationer.

Arbetsgrupperna tillsätts av akademiens avdelningar, en eller flera tillsammans, för kortvariga uppdrag.