Energifrågor

Kommittén för energifrågor

Kommittén för energifrågor har i uppdrag att öka kunskapen om skogens och jordbrukets möjlighet att bidra till ett minskat beroende av fossila bränslen samt som kolsänka.

Kommittén för energifrågor är avdelningsövergripande och leds av Skogsavdelningen.

Ledamöter

 • Sektionschef Ann Segerborg-Fick, ordf., KSLA-Skogsavdelningen
 • Forskare Carina Gunnarsson, sekr. JTI
 • Professor Helene Lundkvist, kommunikationsansv. SLU
 • Professor Göran Berndes, Chalmers
 • Affärsutvecklare Lena Bruce, Sveaskog
 • Kansliråd Sven-Olov Ericson, Näringsdepartementet
 • Senior Manager Sören Eriksson, Preem
 • Professor Per-Anders Hansson, KSLA-Allmänna avdelningen
 • VD Göran Hedman, KSLA-Skogsavdelningen
 • Programchef Mia Iwarsson Wide, Skogforsk
 • Head of Strategy Björn Leifland, LRF
 • Agronom Alarik Sandrup, KSLA-Jordbruksavdelningen

samt Birgitta Naumburg, akademijägmästare, Skogsavdelningen

 

 

Rapport