Land och stad

Kommittén för land och stad

Kommittén har som målsättning att vitalisera diskussionen om land och stad, där landsbygden ofta står som en förlorargeografi med minskande och åldrande befolkning emot staden som tillskrivs kreativitet och växtkraft. Kommittén kommer att arbeta för ett samtal om relationen mellan stad och land bortom dessa förmedlade förenklingar.

Kommittén för land och stad sorterar under Allmänna avdelningen.

Ledamöter

  • Professor Erik Westholm, ordf., KSLA-Allmänna avdelningen
  • Universitetslektor Cecilia Waldenström, sekr., KSLA-Allmänna avdelningen
  • Kulturchef Gunilla Kindstrand, kommunikationsansv., KSLA-Allmänna avdelningen
  • Forskare Håkan Forsell, Stockholms universitet
  • Universitetslektor Charlotta Hedberg, Umeå universitet
  • Universitetslektor Josefina Syssner

samt Eva Ronquist, akademiagronom, Allmänna avdelningens sekreterare.

KSLAT 5-2016 Land och stad →