Landskapsfrågor

Kommittén för landskapsfrågor

Kommittén ska bidra till att generera och sprida ökade kunskaper och insikter om landskapets betydelse för det goda samhällets utveckling. Detta ska uppnås genom ett starkt fokus på samarbete och erfarenhetsutbyte mellan akademien och landskapets många intressenter inom universitet, myndigheter, organisationer och företag. Kommittén ska arbeta med teoretiska och praktiska frågor kring landskapets brukande och om de processer som förändrar landskapet. Kommittén ska också lyfta fram de gröna näringarnas betydelse i landskapsförvaltningen. En vision för arbetet är att beslut, fattade i politik och näringsliv, ska grundas på en helhetssyn om landskapet.

Kommittén är verksam inom Allmänna avdelningen.

Ledamöter

  • Professor em Margareta Ihse, ordf., KSLA-Allmänna avdelningen
  • Fil.dr Ann Norderhaug, sekr., KSLA-Allmänna avdelningen
  • Professor Ingrid Sarlöv Herlin, kommunikationsansv., KSLA-Allmänna avdelningen
  • Agr.dr Knut Per Hasund, KSLA-Allmänna avdelningen
  • Chef Birgitta Johansen, Länsmuseet Örebro
  • Professor Sten Nilsson, KSLA-Skogsavdelningen
  • Lantbrukare Bengt Persson, KSLA-Allmänna avdelningen
  • VD Carl Piper, KSLA-Allmänna avdelningen
  • Professor Henrik G Smith, KSLA-Allmänna avdelningen
  • Professor Marie Stenseke, KSLA-Allmänna avdelningen

samt Eva Ronquist, akademiagronom, Allmänna avdelningens sekreterare