Östersjöfrågor

Kommittén för Östersjöfrågor

Kommitténs övergripande mål är ökad förståelse av möjligheter förknippade med vitalisering och förnyelse av näringslivet i Östersjöns kustbygder, vilka svårigheter och konflikter som föreligger samt hur problemen kan tacklas.

Kommittén sorterar under Allmänna avdelningen, mandattid 2020–2022.

Medlemmar

  • FD hc Gunilla Brattberg (ordf), KSLA-A
  • Professor em Sture Hansson (sekr), KSLA-A
  • Co-Director Louise Hård af Segerstad (kommunikationsansv), KSLA-A
  • Länsfiskekonsulent Henrik C Andersson, KSLA-A
  • Professor em Ragnar Elmgren, KSLA-J
  • Ordförande Sune Fogelström
  • Agroforstmagister Christina Gestrin, KSLA-J
  • Professor Anders Kiessling, KSLA-A
  • Docent Lennart Nyman, KSLA-A
  • Seniorrådgivare Eva Thörnelöf, KSLA-A

samt Eva Ronquist, akademiagronom, Allmänna avdelningens sekreterare.